3 februarie 2020 – Alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor.

Ion-Marcel Ciolacu Dau cuvântul reprezentantului Comisiei de numărare și validare a voturilor, care va prezenta procesul-verbal.

Ionel Palăr Mulțumesc, domnule președinte. Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați, prin vot secret cu bile, asupra listei candidaților pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, pentru prima sesiune ordinară a Camerei Deputaților, din anul 2020, până la începutul celei de-a doua sesiuni ordinare din anul 2020, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele: Ca urmare a faptului că din totalul de 329 de deputați au fost prezenți 276, din care 264 și-au exprimat votul, iar din acest număr 259 au votat pentru lista candidaților propuși, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat că este întrunită majoritatea voturilor necesară aprobării listei candidaților pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, astfel: Încheiat astăzi, 3 februarie 2020. Mulțumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Potrivit rezultatului votului, au fost aleși vicepreședinții, secretarii și chestorii Camerei Deputaților, propuși de grupurile parlamentare. Doamnelor și domnilor deputați, Conform programului de lucru pentru astăzi, după alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei, au loc ședința Biroului permanent și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, ambele în noua lor componență, în vederea întocmirii și aprobării ordinii de zi și a programului de lucru ale Camerei Deputaților în perioada 4-8 februarie 2020, precum și pentru rezolvarea altor probleme. Ordinea de zi pentru astăzi fiind epuizată, declar închisă ședința Camerei Deputaților. Vă mulțumesc. Ședința s-a încheiat la ora 17,12.