28 ianuarie 2020 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Legi organice. Vreau un vot de control, vă rog. Vot. Vot de control. 253, prezenţi. Deci suntem în cvorum. Legi organice. Adoptări. 1. Propunerea legislativă privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale; Pl-x 292/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 247 de voturi pentru, 21 de abţineri. Adoptată. Legi organice. Respingeri. 2. Propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale; Pl-x 166/2018; lege organică. Comisia pentru muncă propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 216 voturi pentru, 38 de voturi contra, 15 abţineri. Adoptată respingerea. Vă mulţumesc. S-a încheiat sesiunea de vot final. şedinţa s-a încheiat la ora 15,36.