20 ianuarie 2020 – Informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie avizată de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ion-Marcel Ciolacu Pe ordinea de zi de astăzi avem înscrisă prezentarea unei informări cu privire la proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie avizată de comisiile permanente în termenele stabilite. Dau citire acestei informări cu privire la iniţiativa legislativă înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie înaintată comisiilor permanente pentru examinarea şi întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x 1/2020. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii. În fond, pentru raport comun: Pentru avize: Termen de depunere a amendamentelor - 28 ianuarie 2020. Termen de depunere a raportului - 4 februarie 2020. Cameră decizională - Senatul. În conformitate cu prevederile art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgenţă. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, din cadrul sesiunii extraordinare. Vă mulţumesc. şedinţa s-a încheiat la ora 16,06.