20 ianuarie 2020 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, din cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţie şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 80. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru, stabilite de Biroul permanent şi înscrise în anexa de la decizia de convocare a sesiunii, au fost distribuite deputaţilor. În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (9) din Regulament, ordinea de zi şi programul de lucru pentru sesiunea extraordinară se aprobă de Camera Deputaţilor. Vă consult, dacă sunt obiecţii sau comentarii cu privire la ordinea de zi. Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Vot, vă rog. Unanimitate. Aprobată. Supun votului ordinea de zi pentru actuala sesiune extraordinară a Camerei Deputaţilor. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Ordinea de zi a fost aprobată. Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecţii sau comentarii? Dacă nu, vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Aprobat. Domnule lider, vă rog.