23 decembrie 2019 – Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a următoarelor legi: - Legea pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu" (PL-x 584/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 (Pl-x 440/2017) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 654/2019) ( adoptată în procedură de urgenţă ); - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (PL-x 549/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PL-x 585/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin.(1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 124/2019) ( adoptată în procedură de urgenţă ).

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 23 decembrie 2019, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori, a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale Parlamentului: Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 23 decembrie 2019. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şi ultima şedinţă comună de astăzi a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Vă mulţumesc. Ședinţa s-a încheiat la ora 19,16.