23 decembrie 2019 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Deschid ultima şedinţă de plen comun. Vă rog să nu răsuflaţi uşuraţi, că nu ştim cât durează. Domnule prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Declar deschisă ultima şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că din totalul de 465 de deputaţi şi senatori şi-au înregistrat prezenţa 240. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru şedinţa comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. Dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu, o supun votului dumneavoastră deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? O abţinere. Ordinea de zi a fost aprobată. Dacă în legătură cu proiectul programului de lucru sunt comentarii? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nicio abţinere. În unanimitate de voturi, programul de lucru a fost aprobat.