23 decembrie 2019 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989.

Ion-Marcel Ciolacu Grupul parlamentar al USR din Camera Deputaţilor înaintează următoarea modificare în cadrul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989: domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu va ocupa locul de membru, secretar, în Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, în locul domnului deputat Dumitru Lupescu. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abţineri? Unanimitate.