23 decembrie 2019 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că, din totalul celor 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat prezenţa 242. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru şedinţa comună, stabilite în Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi, distribuit? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) A, vă rog, domnule Stelian, scuze.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. După consultarea liderilor grupurilor parlamentare, vă fac solicitarea de a suplimenta ordinea de zi cu trei puncte. Ele se referă la chestiuni de ordin organizatoric, la înlocuirea unor membri ai unor grupuri într-o comisie, Comisia Revoluţionarilor, să înlocuim un membru al USR cu alt membru al USR. În Grupurile de prietenie, la fel, o înlocuire. Și în calitatea de membru al Comitetului director al GRUI, la fel, o înlocuire. Vă mulţumesc frumos.

Ion-Marcel Ciolacu Comitetul liderilor, este OK? Supun votului dumneavoastră cele trei propuneri din partea Grupului USR. Vot, vă rog. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abţineri? Unanimitate de voturi. Domnule Seidler, doriţi să interveniţi?

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Mulţumesc. Solicit şi eu suplimentarea ordinii de zi, pe baza art. 20 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu PL-x 282...

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vorbiţi cu Comitetul liderilor.

Cristian-Gabriel Seidler Conform Regulamentului, nu e nevoie.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vorbiţi cu Comitetul liderilor, conform Regulamentului.

Cristian-Gabriel Seidler Conform Regulamentului, nu este nevoie!

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vorbiţi cu Comitetul liderilor, conform Regulamentului!

Cristian-Gabriel Seidler Încă o dată, nu este nevoie de Comitetul liderilor la şedinţele comune. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să vorbiţi cu Comitetul liderilor!

Cristian-Gabriel Seidler Puteţi să-mi spuneţi care este baza legală a ceea ce-mi solicitaţi dumneavoastră? Eu vă citesc art. 20 din Regulamentul activităţilor comune. Deci, până când dumneavoastră căutaţi baza legală, eu vă solicit, în numele Grupului USR, suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 282/2017. Acesta este numărul la Camera Deputaţilor. L365/2017 - la Senat. Se referă la abrogarea art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Se referă la abrogarea a ceea ce în spaţiul public se numeşte pensiile speciale ale parlamentarilor. Termenul de raport a expirat acum doi ani, trei luni şi o zi. Vă rog să ne exprimăm prin vot asupra suplimentării ordinii de zi. Mulţumesc. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog frumos să citiţi şi raportul. Vă rog frumos să citiţi raportul! (Vociferări.) Neavând raport, nu pot să-l supun votului dumneavoastră. Mulţumesc. Intrăm în ordinea de zi. Bună încercare. Vă mulţumim! Am rămas în continuare vigilenţi! Ordinea de zi este aprobată. Dacă în legătură cu proiectul programului de lucru sunt comentarii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abţineri? 3 abţineri. Pe programul de lucru... am înţeles! Profunde... Programul de lucru a fost aprobat.