23 decembrie 2019 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Declar deschisă cea de-a doua şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Vă anunţ că, din numărul de 465, tot 242 de deputaţi şi senatori sunt prezenţi. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru şedinţa comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi în forma distribuită? Dacă nu, supun votului deschis, al dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată. Dacă în legătură cu proiectul programului de lucru sunt comentarii? Supun votului dumneavoastră, deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Unanimitate. Programul de lucru a fost aprobat.