21 decembrie 2019 – Şedinţa comună solemnă a Senatului şi Camerei Deputaţilor. (Ceremonia de învestire în funcţie a Preşedintelui României.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnule Preşedinte al României, Domnule preşedinte al Senatului, Domnule prim-ministru al României, Domnule preşedinte Emil Constantinescu, Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţia Voastră, Domnule Episcop, Majestatea Voastră, Domnule preşedinte şi stimaţi membri ai Curţii Constituţionale, Stimată doamnă preşedintă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Domnule preşedinte al Consiliului Legislativ, Domnule preşedinte al Curţii de Conturi, Domnule general-locotenent, şef al Statului Major al Apărării, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Doamnelor şi domnilor miniştri, Stimaţi reprezentanţi ai corpului diplomatic, Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor din domeniul securităţii naţionale, Onorată asistenţă, Stimaţi invitaţi, Declar deschisă şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului consacrată ceremoniei de depunere a jurământului de către domnul Klaus-Werner Iohannis, Preşedintele ales al României. Vă invit să ascultăm imnul naţional al României. (Se intonează imnul naţional al României.) Vă mulţumesc. Domnule Preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Stimaţi invitaţi, Îmi revine astăzi onoarea deosebită de a prezida şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului consacrată unui act de mare însemnătate naţională şi de profundă semnificaţie democratică - depunerea jurământului constituţional de către Preşedintele ales al României. În conformitate cu prevederile art.11 şi 37 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art.72 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, dau cuvântul domnului Valer Dorneanu, preşedintele Curţii Constituţionale, pentru a prezenta Hotărârea privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României. Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Adresez acum Preşedintelui ales al României, domnul Klaus-Werner Iohannis, invitaţia de a depune în faţa Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în şedinţă solemnă comună, jurământul prevăzut de art.82 alin.(2) din Constituţia României. Domnule Preşedinte, aveţi cuvântul. Domnule preşedinte al Curţii, vă rugăm să înmânaţi textul jurământului.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim şi noi, domnule Preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Onorată asistenţă, Daţi-mi voie să citesc Declaraţia Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului... Declaraţia Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului de către Preşedintele României. Camera Deputaţilor şi Senatul, întrunite în şedinţă comună, la data de 21 decembrie 2019, în vederea depunerii jurământului de către candidatul la funcţia de Preşedinte al României, a cărui alegere a fost validată de către Curtea Constituţională prin Hotărârea nr.86 din 28 noiembrie 2019, ţinând seama de actul de validare, întocmit în conformitate cu prevederile art.53 alin.(2) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui conţinut a fost prezentat în faţa Parlamentului de către domnul Valer Dorneanu, preşedintele Curţii Constituţionale, constatând că domnul Klaus-Werner Iohannis a depus jurământul prevăzut de art.82 alin.(2) din Constituţie, iau act de începerea exercitării de către domnul Klaus-Werner Iohannis a mandatului de Preşedinte al României. Domnule Preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Stimaţi invitaţi, Îl rog pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să binecuvânteze învestitura Preşedintelui ales al României. Preafericirea Voastră! Şi rog, onorată asistenţă, să ne ridicăm în picioare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim, Preafericirea Voastră. Stimate domnule preşedinte Klaus-Werner Iohannis, Vă rog să rostiţi de la tribuna Parlamentului cuvântul de inaugurare a noului dumneavoastră mandat de Preşedinte al României.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule preşedinte, Felicitări şi succes în realizarea obiectivelor pe care vi le-aţi propus în acest nou mandat! Doamnelor şi domnilor, Mulţumindu-vă pentru participare, vă rog să-mi permiteţi să declar închisă şedinţa comună solemnă a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Şedinţa s-a încheiat la ora 14.35.