18 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (PL-x 549/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare; PL-x 549/2019; caracter ordinar. Dacă din partea iniţiatorilor... Vă rog. Doamna Cosma Lavinia. Singura iniţiatoare.

Lavinia-Corina Cosma Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Această iniţiativă vine să rezolve parţial o problemă pe care o avem în şcoala românească. În ziua de astăzi aproape în fiecare şcoală găsim consum de etnobotanice, copiii le spun "legale", pentru că până în momentul de faţă aşa au fost. Mulţumesc colegilor de la toate grupurile parlamentare care au semnat această iniţiativă şi este datoria noastră de a ne proteja copiii. Avem o ţară. Dacă nu ne protejăm copiii pentru a-i creşte sănătoşi, ce vrem să facem pe viitor? Gândiţi-vă bine, pentru că aceste substanţe psihoactive - pentru că ele aşa se numesc - pur şi simplu le "prăjesc" mintea copiilor noştri. Vă rog, aşadar, să daţi astăzi un vot pentru a susţine sănătatea şi viitorul copiilor noştri. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc şi felicitări! Din partea Comisiei pentru sănătate, domnul Buicu. Vorbiţi din partea tuturor comisiilor, da?

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. Este vorba de un raport comun al Comisiilor - juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru sănătate şi familiei, pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Guvernul, Comisia pentru drepturile omului susţin iniţiativa legislativă. Iniţiatorul a prezentat foarte bine şi succint despre ce este vorba. În urma discuţiilor, care au avut loc separat în cele trei comisii, s-a hotărât cu majoritate de voturi adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143 şi a Legii nr. 194/2011, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. Aş avea de subliniat o problemă de tehnică legislativă. La nr. crt. 8 trebuie trecut "nemodificat" şi renumerotarea punctelor, de "nemodificat" în celelalte locuri. Mulţumesc mult.

Ion-Marcel Ciolacu Secretariatul tehnic să ... Da? Dacă pe articole... De la 1 la 10? Nu. De la 10 la 17? Nu. Proiectul de lege rămâne la votul final. Vot final la ora 13,15. Voci din sală : Acum!

Ion-Marcel Ciolacu Maximum!