18 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu" (PL-x 584/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 8. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"; PL-x 584/2019; caracter ordinar. Amendamente admise - 7. Din partea iniţiatorilor? Domnul Ştirbu Gigel. Vă rog. Tot dumneavoastră.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Vin în faţa dumneavoastră cu rugămintea de a da un vot favorabil acestei iniţiative legislative. Prin acest proiect legislativ, Vila "Florica" devine ceea ce ar fi trebuit să fie, din '90 până astăzi, un muzeu naţional al liberalismului, un muzeu naţional care să le arate tuturor celor care vin după noi adevărata valoare a unui om politic, a unui om iubitor de ţară. Vila "Florica" este, putem spune, un loc încărcat de istorie, unde s-au luat decizii extrem de importante pentru această naţiune. Putem spune că se identifică cu marile decizii ale acestei naţiuni, care au condus la constituirea statului unitar român. O adevărată familie de oameni politici şi iubitori de ţară s-au născut şi au trăit acolo. Vă rămân îndatorat, atât eu, cât şi toţi cei care au semnat această iniţiativă legislativă, dacă dumneavoastră, astăzi, vă veţi da votul pe acest proiect legislativ. Vă mulţumesc şi vă doresc, dacă nu ne mai vedem, doamnelor şi domnilor, sărbători fericite! La revedere!

Ion-Marcel Ciolacu Iniţiatori? Sunteţi iniţiator şi dumneavoastră? Vă rog. Domnul Gheorghe Andrei Daniel. Vă rog. Iniţiator, da?

Andrei Daniel Gheorghe Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Vila "Brătianu" de la Florica reprezintă un simbol fundamental pentru istoria românilor şi pentru ceea ce înseamnă procesul democratic al României, din ultimele 200 de ani. Acolo, la Florica, în secolul al XIX-lea, în secolul al XX-lea, au fost, au trăit şi au luat decizii majore pentru această naţiune Ion C. Brătianu, Ion I. C. Brătianu, Gheorghe Brătianu, Dimitrie Brătianu, Dinu Brătianu, Vintilă Brătianu, martirul Gheorghe Brătianu, în închisorile comuniste, fraţii Radu Nicolae şi Alexandru Golescu, Eugeniu Carada, Barbu Ştirbei, Titu Maiorescu... Este foarte important ca noi să înţelegem astăzi de ce acest loc, unde altă dată brătienii se sfătuiau cu Regele Ferdinand, cu Regina Maria sau cu Barbu Ştirbei asupra deciziilor fundamentale, este esenţial pentru România. Pentru că noi astăzi am uitat ceea ce înseamnă să facem o politică naţională, pentru că noi astăzi nu mai ţinem cont de ceea ce înseamnă măsura în politică, despre care vorbea Ionel Brătianu. Astăzi, din păcate, noi ne afundăm într-un politicianism tot mai lipsit de valori, tot mai lipsit de sensuri şi de viziune. Să nu uităm că brătienii, înainte de orice, au pus interesul naţional şi au pus patriotismul românesc pe primul loc. De aceea, nu s-au dat în lături de la a se jertfi pentru această ţară şi de a lupta pentru valorile româneşti. Să nu uităm, iată, Ion C. Brătianu, la 1878, a reuşit să se lupte cu Bismarck, cu marele cancelar al Germaniei. În 1919, Ionel Brătianu îi punea piciorul în prag lui Clemenceau şi Woodrow Wilson. Sunt lucruri pe care trebuie să le ştie toată România şi sunt lucruri pe care noi, nu doar noi, cei care suntem membri ai Partidului Naţional Liberal, ci noi toţi, românii, trebuie să le păstrăm în memoria, în amintirea şi în conştiinţa noastră. Pentru că memoria istorică, şi nu doar istorică, memoria culturală a României face parte din ceea ce suntem noi, constitutiv, ca naţiune. Iar Vila "Florica" este un loc fundamental pentru noi toţi, românii. Şi nu înainte de a încheia, doresc să lansez un apel către Ministerul Culturii, să ia în calcul salvarea de la distrugere a aşezămintelor culturale Brătianu, care se află în centrul Bucureştiului, lângă Piaţa Amzei, şi care reprezintă moştenirea directă, politică şi culturală pe care a lăsat-o Ionel Brătianu României. Dragi colegi, Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Bica Dănuţ. Iniţiator, da? Vă rog. (Doamna deputat Adriana Săftoiu solicită să ia cuvântul.) Iniţiatoare, da? De la? Nu, să terminăm cu iniţiatorii. Mai e domnul Bica Dănuţ. Domnule Bica, vă rog. Iniţiator. V-am văzut pe listă, primul care aţi semnat. Pe urmă raportul comisiei.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Situată în Ştefăneşti, judeţul Argeş, în vecinătatea municipiului Piteşti, conacul familiei Brătianu, numit şi Vila "Florica", datează de la mijlocul secolului al XIX-lea şi este unul dintre cele mai frumoase domenii boiereşti din România, păstrat în foarte bune condiţii până în zilele noastre. Este conacul în care s-a născut şi a trăit cea mai importantă familie de oameni politici români, o adevărată dinastie civilă, care a dat ţării patru prim-miniştri, dintre care doi, Ion C. şi Ion I. C. Brătianu, au avut un rol covârşitor în realizarea României moderne, de numele primului legându-se independenţa naţională, iar de a celui de-al doilea Marea Unire din 1918. În anul 2013, imobilul şi terenul aferent au fost retrocedate moştenitorilor brătienilor. În noiembrie 2017, Vila "Florica", care este clasificată drept monument istoric de clasa A, a fost cumpărată de Ministerul Culturii şi dată prin contract de comodat în administrarea Consiliului Judeţean Argeş. Acolo şi-a desfăşurat activitatea Centrul de Cultură "Brătianu", care a funcţionat sub autoritatea consiliului judeţean, contractul de comodat a expirat pe 15 noiembrie anul acesta, şi, nemaifiind prelungit, imobilul a trecut în administrarea Ministerului Culturii. Ansamblul Conacului Brătianu "Florica" reprezintă indiscutabil un bun de patrimoniu naţional, având o valoare inestimabilă pentru istoria şi cultura neamului nostru. Acesta nu este extrem de important numai pentru judeţul Argeş sau pentru Partidul Naţional Liberal, ci pentru întreaga naţiune română. La "Florica" s-a scris istorie românească, balcanică şi europeană, la nivel înalt, şi din aceste motive considerăm că este extrem de oportun ca în acest imobil să se înfiinţeze Muzeul Naţional "Brătianu". Se va asigura în acest fel atât aducerea în atenţia publicului a figurilor marcante ale familiei Brătianu şi a contribuţiei acestora la istoria şi cultura românilor, cât şi restaurarea şi conservarea acestui ansamblu arhitectural. Având în vedere cele prezentate, noi, parlamentarii Partidului Naţional Liberal, am iniţiat şi vom vota pentru adoptarea proiectului de lege, prin care se înfiinţează Muzeul Naţional "Brătianu", instituţie publică de importanţă naţională cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în imobilul Vila "Florica", cunoscut şi drept Ansamblul Conacului Brătianu "Florica", situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş. Eu, ca deputat de Argeş, cu atât mai mult am datoria de a susţine această iniţiativă legislativă. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Comisia? Doamna Săftoiu, vă rog, raportul.

Iulian Bulai Sunt cosemnatar!

Ion-Marcel Ciolacu Sunteţi iniţiator, domnule Bulai? Vă rog. Domnul Bulai e tot iniţiator, doamnă. Trebuie înaintea dumneavoastră... Domnul Bulai.

Iulian Bulai Sunt cosemnatar. E OK! Să meargă doamna!

Ion-Marcel Ciolacu Am invitat-o pe doamna de două ori şi de două ori am trimis-o înapoi! Rugaţi-o dumneavoastră acum, că eu nu mai îndrăznesc.

Iulian Bulai Îmi cer scuze pentru această stângăcie. Sunt cosemnatar, nu iniţiator. Şi sunt asta pentru că, acum o săptămână, când acest proiect a fost discutat în Comisia pentru cultură, am solicitat să fiu şi eu semnatarul acestui proiect, pentru că eu cred în liberalism. Dincolo de persoane, dincolo de familii importante în România, principiile trebuie să dăuneze. Şi îmi doresc ca acest muzeu să nu fie un muzeu doar despre persoane, ci să fie un muzeu despre idei, idei de care avem nevoie acum. Aş vrea să fie un muzeu al libertăţii individuale, al libertăţii cetăţeneşti, un muzeu unde putem să vorbim despre libertatea de expresie, despre libertatea de mişcare, libertatea economică, libertatea de credinţă, libertatea de asociere. În aceste valori cred. Cred că această iniţiativă are şansa de a puncta aceste valori liberale - să rămână consemnat! -, nu conservatoare, să mergem înainte şi să contribuim fiecare ca, dincolo de acest proces muzeal, aceste valori să rămână implementate de aici, din Parlament. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna Săftoiu. Indiferent cine e, nu mai dau la nimeni cuvântul! Vă rog. Raportul. Şi pe urmă domnul Ponta.

Ana Adriana Săftoiu Comisia de specialitate a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 11 decembrie 2019. Avizul a fost favorabil. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi. Drept urmare, comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul lider Ponta Victor. Vă rog.

Victor-Viorel Ponta Mulţumesc, domnule preşedinte. Susţin dreptul liberalilor de a avea în Casa Brătiană un loc în care să vorbească despre liberalism. Am o singură întrebare, dacă... (Vociferări.) Staţi un pic, că acum voiam să întreb, şi dacă-mi răspundeţi mai obţineţi şi votul meu! Foştii PSD-işti, trecuţi la PDL, şi care acum sunt PNL-işti, intră în Casa Brătianu sau nu?! (Râsete.) Atât voiam să întreb! (Aplauze.) (Domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu solicită să ia cuvântul.)

Ion-Marcel Ciolacu Nu am de ce să vă dau drept la replică! Vă mulţumesc, domnule Ştirbu. Nu v-a pronunţat numele. Pe articole, la amendamente admise. De la 1 la 7 dacă sunt intervenţii? Dacă nu, la votul final. Eu n-am auzit că s-a referit la dumneavoastră, domnule Ştirbu!