18 decembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 (Pl-x 440/2017). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 10 1 . Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990; Pl-x 440/2017. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Domnule Năsui, vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă bucur să vin la această tribună, să susţin o iniţiativă bună pentru România, o iniţiativă semnată de mai mulţi colegi şi susţinută de mai mulţi colegi din tot spectrul politic. Este o iniţiativă prin care reducem birocraţia. De multe ori votăm legi care-i ajută pe unii sau pe alţii, pentru un grup sau pentru altul. De data aceasta este o înlesnire a înfiinţării tuturor întreprinderilor din România. Practic, avem voie să înfiinţăm acum un singur SRL în care să fim acţionar unic. După acest proiect de lege vom putea avea mai multe. Avem limitări teribile şi o birocraţie teribilă la sediul social. Trebuie, de exemplu, chiar dacă nu desfăşurăm activitate la sediu, să cerem permisiunea tuturor vecinilor cu care avem pereţi comuni, sus, jos, dreapta, stânga, chiar dacă nu desfăşurăm activitate; lucrul acesta îl schimbăm. În alte ţări, o înfiinţare de întreprindere poate să dureze două ore şi se poate face pe Internet, la noi durează minimum o săptămână şi de obicei necesită să plătim şi un avocat. Vreau să mulţumesc în mod special, pentru că acest proiect de lege este posibil şi a fost făcut posibil, domnului Sorin Lazăr, care a ajutat foarte mult cu toată procedura parlamentară, şi sunt convins că va fi un proiect pentru care vom fi lăudaţi şi pentru care românii, şi mai ales mediul antreprenorial ne vor mulţumi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Felicitări! Din partea comisiei? De la Comisia economică, da? Domnule deputat, vă rog. Gheorghe Şimon, da?

Gheorghe Şimon Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun înlocuitor asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, retransmisă în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa Pl-x 440/2017 din 19 martie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/303. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au examinat iniţiativa legislativă în şedinţe separate şi au întocmit raportul iniţial din 6 februarie 2018, prin care au propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, cu un amendament respins. Potrivit dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 18 martie 2019, a hotărât să retrimită celor două comisii iniţiativa legislativă menţionată mai sus pentru o nouă dezbatere. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au reexaminat propunerea legislativă şi documentele care o însoţesc pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 18 decembrie 2019. Din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, participarea la şedinţă a fost în conformitate cu lista de prezenţă, iar din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 11 deputaţi. În urma reexaminării iniţiativei legislative, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul comun înlocuitor asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990. Singurul amendament respins este redat în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun înlocuitor. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Sigur... Final, da? Dacă la dezbateri sunt intervenţii? Nu. Domnule Lazăr, doriţi drept la replică, că domnul Năsui v-a spus numele? Nu. Există un singur amendament respins. Rămâne la votul final.