29 octombrie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; PL-x 609/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici; PL-x 410/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. De asemenea, cu unanimitate de voturi (Aplauze.) adoptat. Deci se poate.