22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene (PL-x 54/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu Avem... 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene; PL-x 54/2019; caracter ordinar; procedură de urgenţă; raport fără amendamente. Din partea iniţiatorului, Guvernul României, vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog să vă prezentaţi.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea comisiei? Ori Comisia pentru buget, ori Comisia pentru cultură, raport, vă rog. Cultura a avut prioritate.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte, nu numai de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 18 februarie 2019. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017, pentru restituirea sumelor de bani colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil - campania destinată achiziţionării operei de artă "Cuminţenia Pământului" -, termen stabilit iniţial la data de 31 decembrie 2018, pentru data de 31 decembrie 2019. Totodată, sumele donate pentru care donatorii nu au putut fi identificaţi, indiferent de modalitatea de colectare, ori care nu au putut face dovada donaţiei, până la data de 31 decembrie 2019, se fac venit la bugetul de stat. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare? Domnul deputat Socotar Gheorghe-Dinu, vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. În mod normal, n-ar fi trebuit să iau cuvântul, pentru că avem în faţă un act normativ foarte simplu - se prorogă un termen pentru un demers legislativ. În schimb, trăim nişte vremuri tulburi, în care înalte personalităţi din fruntea statului român vorbesc despre greaua moştenire, despre eşec al guvernării şi aşa mai departe. Stimaţi colegi, Avem în faţă o mostră, cu precizie chirurgicală, o mostră de eşec de guvernare, a Guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloş. Respectiv ordonanţa prin care s-a decis achiziţionarea unui bun de tezaur, respectiv lucrarea lui Constantin Brâncuşi, "Cuminţenia Pământului". "Drumul până la Iad e pavat cu bune intenţii", ştim această vorbă românească. Sigur, această operă de artă trebuie să rămână în patrimoniul naţional şi trebuie făcute eforturi în acest sens. Dintre miile de posibilităţi care existau la îndemâna Guvernului, acel Guvern tehnocrat a ales una foarte proastă, care s-a dovedit a fi irealizabilă. Motiv pentru care ştim că s-a ajuns la un eşec. Nu s-a putut achiziţiona lucrarea de artă, cu toate că, încă o dată, acest mare artist merita ca ţara de origine să facă acest gest, acest efort pentru a rămâne "Cuminţenia Pământului" în patrimoniul naţional. Deci nu s-a putut realiza. Şi, evident, noi am adoptat, acest Parlament a adoptat o decizie, o lege prin care casam, dacă vreţi, acea ordonanţă, care oricum era căzută în desuetudine sau era caducă. Treburile, în schimb, nu merg aşa de simplu, pentru că acolo au fost sute de mii de donatori care, cu bună-credinţă, au dat ceva pentru achiziţionarea acestei statui. Şi, dacă colectarea sumelor s-a dovedit un proces dificil, mult mai dificilă este restituirea. Motiv pentru care s-a dat, anul trecut, o ordonanţă prin care s-au stipulat proceduri de restituire care vă rog să mă credeţi că sunt foarte complexe. Zeci de mii de oameni care au donat prin SMS câte 2 euro trebuie să primească banii înapoi. Sunt nişte proceduri, nişte cheltuieli, pentru că dacă, la vremea respectivă, operatorii de telefonie au fost de acord să perceapă aceste taxe şi să le dea ministerului, fără comisioane, nu se mai întâmplă acest lucru la restituirea sumelor. Alte persoane trebuie identificate, că au fost donatori anonimi. Trebuie să le dai posibilitatea, ca într-o formă sau alta, să dovedească faptul că ei sunt donatorii şi sunt îndreptăţiţi să primească sumele înapoi. Deci, procedura este mult mai complicată şi suntem în faţa faptului că nu se poate finaliza până la termenul care a fost stabilit conform primei ordonanţei. Şi, evident că suntem nevoiţi să aprobăm ordonanţa. Guvernul, în mod responsabil, a prelungit termenul şi noi de-abia acum aprobăm această ordonanţă. Deci, cum am spus, e un act normativ simplu, de prelungire a unui termen, dar are în spate nişte decizii extrem de proaste ale unui Guvern care a precedat Guvernul pe care dumneavoastră, prin voinţa majorităţii, tocmai l-aţi debarcat. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bulai Iulian. Domnule deputat, vă rog.

Iulian Bulai Lupescu, Romaşcanu, Ivaşcu şi Breaz. Nimeni, dintre cei 4, nu a demonstrat că poate să facă ceva cu aceşti bani care trebuiau restituiţi în 3 ani. Trei ani, 4 miniştri. Niciunul n-a fost breaz. Nu aţi reuşit să daţi banii înapoi pentru un proiect foarte important pentru România, să aducem înapoi patrimoniul nostru. (Vociferări.) Nu mai comentăm mai mult. Aţi dovedit incapacitate de acţiune în această situaţie. Este ultima dată când o să votăm pentru această prorogare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bacalbaşa, pe procedură. Fiind procedură de urgenţă, are dreptul un singur vorbitor. Deci, vă rog să vă încadraţi, foarte scurt, sub un minut.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Pe procedură. Cred că noi abordăm absolut greşit, prin ordonanţa de urgenţă, această realitate despre care tocmai a vorbit în mod demagogic colegul meu de comisie, citând 4 miniştri ai culturii. Ne aflăm în faţa unui act propagandistic al unui Guvern care a venit în urma unui incendiu survenit cu o viteză uluitoare. S-a văzut la expertiză că a ars de 7 ori mai repede decât normal. Nu comentez de ce. Nu s-a răspuns niciodată.

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog să finalizaţi, domnule Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Şi, în condiţiile acestea, fiind vorba de o propagandă electorală, mascată sub achiziţia unui bun cultural, cred că trebuie să trimitem dosarul domnului Cioloş la DNA. Pe procedură. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul deputat Popescu Pavel, vă rog.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Mă simt ruşinat de dezbaterile pe care le avem pe acest subiect, aici. Nu este decât o dovadă a unui eşec guvernamental. (Vociferări.) Stimaţi colegi, Ştiu că, cei care mă înjuraţi acum, din sală, nu sunteţi pasionaţi de cultură, dar gândiţi-vă că, în lumea acesta, operele lui Brâncuşi s-au vândut cu zeci de milioane de euro. Dacă în 3 ani de guvernare, pentru că încă sunteţi la Palatul Victoria, n-aţi fost în stare să scoateţi 4 milioane de euro, 5 milioane de euro, să puneţi o diferenţă pentru a recupera o operă de o valoare inestimabilă, şi veniţi în Parlament să daţi vina pe Cioloş (Vociferări.) pe guvernările tehnocrate, mi se pare că ar trebui să vă fie pur şi simplu ruşine faţă de ce aţi făcut în această speţă. Dacă am ajuns în Parlamentul României să ne batem pe astfel de speţe, cine a făcut şi cine n-a făcut, uitându-ne în spate atât de mulţi ani, fără să rezolvaţi o problemă minimă... Ca să nu vă mai aduc în vedere faptul că, în toţi aceşti ani, prin programele pe care le-aţi desfăşurat, prin PNDL, de exemplu - dacă vă aduceţi aminte acele înregistrări cu domnul care a preluat 13 milioane de euro pe lucrări PNDL, acel consilier de la Ministerul Dezvoltării. Aţi fi putut, de exemplu, să luaţi acele 13 milioane de euro, deturnate de consilierul respectiv, care acum are dosar penal, şi aţi fi putut să le aduceţi să cumpăraţi acea operă de valoare inestimabilă, nu să vă plângeţi în plen. Eşecul guvernamental este eşecul Guvernului Dăncilă, şi din cauza dumneavoastră am ajuns aici. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Mă abţin de data aceasta. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.