22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (PL-x 89/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; PL-x 89/2019; caracter ordinar. Raport fără amendamente. Iniţiatorul, Guvernul României, dacă doreşte să ia cuvântul? Vă rog, domnule.

Ion-Marcel Ciolacu Dacă doriţi să vă prezentaţi, vă rog frumos?

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul deputat Popescu Pavel, vă rog. Aveţi ceva pe procedură sau la dezbateri? La dezbateri.

Pavel Popescu Da.

Ion-Marcel Ciolacu Aşteptăm totuşi să citim raportul? Vă rog frumos. N-am ştiut cum doriţi să interveniţi, de aceea. Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei, vă rog, doamnă deputat.

Ionela Viorela Dobrică Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 în vederea asigurării continuităţii finanţării adecvate a Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO de la bugetul de stat, astfel încât să nu fie afectată desfăşurarea activităţii curente a instituţiei. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnule deputat, mai doriţi? Vă rog.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Realizez că am primit dreptul pe procedură şi l-am ratat, prima dată. (Vociferări.) Dar o să mă exprim pe lege. Stimaţi colegi, Aşa cum ne este nouă specific, am ratat de multe ori transpunerea unor directive în chestiuni de urgenţă, ca să spun aşa. Foarte puţină lume vorbeşte despre securitatea cibernetică a României. Şi cei care cunosc subiectul ştiu foarte bine că stăm foarte prost în aceste zile. Avem nevoie de o aducere la zi, o updatare a securităţii cibernetice a României. Am avut nişte proiecte, am avut un proiect discutat în 2012 care a fost apoi modificat, în 2016, şi care a rămas pe undeva, prin sertarele Guvernului şi ale comisiilor de specialitate. Vă îndemn ca, în următoarele luni, cu schimbări sau fără schimbări, aici, în cadrul Guvernului, să ne punem din nou la masă şi să aducem la zi securitatea cibernetică a României. Pentru că, deşi avem portofolii importante, ca ţară, pe Cybersecurity, securitatea noastră, a statului român, în lipsa unei legi de securitate cibernetică a României, nu este una bună. Şi cei care cunosc subiectul sunt conştienţi şi ştiu că avem de făcut astfel de modificări, urgent. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Eu să ştiţi că nu v-am dat cuvântul pe procedură. V-am întrebat cum doriţi dumneavoastră să interveniţi. Pe urmă urma să mă exprim. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.