22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (BPI 651/14.10.2019; PH CD 53/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PH CD 53/2019. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Domnul Simonis? Nu. Din partea comisiei sesizate în fond, are cuvântul domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei pentru regulament, pentru prezentarea raportului. Vă rog.

Eugen Nicolicea În data de 21.10.2019, membrii Comisiei pentru regulament s-au întrunit pentru a dezbate şi adopta Proiectul de Hotărâre nr. 53/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, Grupul parlamentar al PSD. Proiectul de Hotărâre vizează crearea premiselor regulamentare pentru creşterea numerică a deputaţilor angrenaţi în structurile de conducere ale comisiilor permanente, ca urmare a dinamicii componenţei numerice şi nominale a grupurilor parlamentare, respectiv modificării compoziţiei politice a acestora datorate migraţiei politice. De asemenea, în cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au stabilit punerea în acord cu Deciziile Curţii Constituţionale nr. 137/2018 şi nr. 649/2018, a textelor regulamentare declarate neconstituţionale. Raportul comisiei a fost adoptat favorabil, cu unanimitatea celor prezenţi. Vă propun adoptarea.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor? Domnule deputat, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Acest proiect de hotărâre conţine şi lucruri bune, şi mai puţin bune. Partea bună este aceea că acest proiect corectează nişte anomalii provenite de la Comisia pentru regulament, mai exact de la domnul preşedinte Eugen Nicolicea, care a propus nişte modificări neconstituţionale care îngrădeau, practic, dreptul deputaţilor de a participa la unele şedinţe ale comisiilor şi aşa mai departe. Eliminarea acestor propuneri, acestor texte neconstituţionale reprezintă un lucru pozitiv. Lucrul negativ îl reprezintă faptul că se creează tot felul de funcţii, de vicepreşedinţi, de secretari, practic toţi membrii unei comisii o să aibă câte o funcţie, şi lucrul acesta nu este în regulă. Nu ducem lipsă de funcţii. Eu cred că nu trebuie să existe o dorinţă din aceasta nestăvilită pentru a crea funcţii pentru toţi membrii comisiilor, şi acesta este motivul pentru care ne vom abţine de la votul pe această propunere de modificare a hotărârii.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu...? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. Adoptat. La articole. Avem modificări de la 1 la 9. Dacă sunt probleme? Nu. Adoptate. Proiectul de hotărâre rămâne la votul final. Caracter ordinar. Procedură de urgenţă. Raport fără amendamente.