22 octombrie 2019 – Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x 335/2019). ( aprobată )

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog, domnule Halici.

Nicuşor Halici O solicitare similară... Voci din sală : Procedură!

Nicuşor Halici Tot pe procedură sunt şi eu! ... pentru Pl-x 335/2019 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale), prelungirea termenului de adoptare tacită, de la 45 de zile la 60 de zile. Voci din sală : Obiectul de reglementare!

Nicuşor Halici E Pl-x 335/2019!

Ion-Marcel Ciolacu Obiectul de reglementare?

Gabriel Andronache Pe procedură!

Ion-Marcel Ciolacu Vă rog. Aveţi cuvântul.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă citim Regulamentul, este regulamentară solicitarea colegului nostru, preşedintele Comisiei juridice, însă în Regulament spune negru pe alb că trebuie să prezinte obiectul de reglementare al proiectului de lege şi totodată să argumenteze de ce face o astfel de solicitare. Simpla prezentare a unui număr de proiect de lege nu este suficientă pentru ca dumneavoastră să puteţi supune votului această propunere. De aceea, vă adresez rugămintea, domnule preşedinte, de a-i cere colegului, preşedintele Comisiei juridice, să prezinte, conform Regulamentului, toate amănuntele despre proiectul de lege. Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion M-am înscris şi eu!

Ion-Marcel Ciolacu Da, domnule deputat, vă rog!

Stelian-Cristian Ion Este evident că o asemenea solicitare trebuie argumentată. Aşa scrie şi în Regulamentul Camerei Deputaţilor. Dar este incorectă această practică de a ţine în sertare proiectele şi de a nu se adopta rapoartele la termen şi a se dezbate în plen, pentru ca în ultima zi să vii cu o solicitare de prelungire a termenului de adoptare tacită. Ceea ce se întâmplă este, de fapt, o blocare cu rea-credinţă a multor proiecte, şi lucrul acesta trebuie să înceteze. Sperăm ca astăzi măcar câteva proiecte le vom debloca la Comisia juridică!

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnule Halici, vă rog.

Nicuşor Halici Obiectul de reglementare este organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pe de o parte. Pe de altă parte, credem, ca şi sustenabilitate, că nu e nevoie, totuşi, să explicăm că un astfel de proiect are, totuşi, nevoie de o dezbatere, chiar dacă suntem primă Cameră sesizată, şi în Camera Deputaţilor. De aceea, considerăm că este absolut necesar, cred că şi în interesul public, de a dezbate, şi ca primă Cameră sesizată, astfel de proiecte. În ceea ce priveşte retorica aceasta, că nu vrem, sau câteodată vrem pe repede-nainte, sau câteodată fără dezbateri. Nu. Uitaţi, că vrem dezbateri! Şi tocmai că vrem dezbateri, dorim să avem timpul necesar - şi ştiţi foarte bine că astăzi, în Comisia juridică, le avem pe ordinea de zi - pentru a le dezbate. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Călin Ion. Vă rog. Este aici? Nu. Mulţumesc. Vot, vă rog. 86 de voturi pentru, 48 de voturi contra, o abţinere. Termenul a fost prelungit.