22 octombrie 2019 – Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Pl-x 288/2019). ( aprobată )

Ion-Marcel Ciolacu Proiectul de Hotărâre... (Domnul deputat Nicuşor Halici solicită să ia cuvântul.) Domnule Halici, vă rog. Scuzaţi-mă!

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi la vot propunerea de prelungire a termenului de adoptare tacită pentru Pl-x 288/2019 (Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), de la 45 de zile, cât este în prezent, la 60 de zile.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. Domnul... Intrasem în procedură. 74 de voturi pentru, un vot contra şi 28 de abţineri. A trecut.