22 octombrie 2019 – Proiectul de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 2016 (PL-x 333/2019). ( adoptat ca urmare a depăşirii termenului constituţional )

Ion-Marcel Ciolacu 2. Proiectul de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 2016; PL-x 333/2019; lege ordinară; primă Cameră sesizată. Data prezentării la Biroul permanent: 2.09.2019. Dezbatere şi vot final: 16.10.2019. Potrivit aceluiaşi articol, art. 75. alin. (2) din Constituţia României şi art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor...