21 octombrie 2019 – Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului şi altor conducători ai organelor administraţiei publice.

Vlad-Emanuel Duruş Bună ziua, stimaţi colegi! Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările adresate membrilor Guvernului şi altor conducători ai organelor administraţiei publice, după care va urma prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. Avem, prima dată, o interpelare depusă de domnul deputat Petreţchi Nicolae-Miroslav, dacă se află în sală? Dacă nu, presupun că răspunsul îi va fi trimis în scris şi nu mai are rost ca domnul secretar de stat să ia cuvântul. Domnul deputat Costel Alexe, de la Partidul Naţional Liberal, dacă se află în sală? Bun. Aceeaşi situaţie ca şi în cazul domnului deputat Petreţchi. Doamna deputat Ioniţă Antoneta? Bun. Domnule secretar de stat, vă rog să daţi curs răspunsului la interpelarea nr. 8696A, adresată Ministerului Sănătăţii. Domnule secretar de stat, aveţi cuvântul.

Vlad-Emanuel Duruş Doamnă deputat, dacă aveţi de făcut...?

Antoneta Ioniţă Nu.

Vlad-Emanuel Duruş Nu. Am înţeles. Trecem la următoarea interpelare, adresată Ministerului Tineretului şi Sportului, interpelarea denumită "Clarificări referitoare la condiţia Palatului Copiilor din municipiul Arad", depusă de domnul deputat al USR, Vlad Sergiu Cosmin. Doamnă secretar de stat, aveţi trei minute.

Vlad-Emanuel Duruş Domnule deputat, aveţi comentarii de făcut?

Sergiu Cosmin Vlad Nu.

Vlad-Emanuel Duruş Bun. Nu. Răspunsul interpelării adresate Ministerului Sănătăţii de către domnul deputat Alexe Costel a fost depus în scris, domnul deputat fiind absent. Trecem la următoarea. Avem o interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne tot de către domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin, interpelare intitulată "Măsurile întreprinse pentru protecţia cetăţenilor, în special al minorilor, în urma evenimentelor de la Caracal". S-a solicitat amânare. Dacă aveţi, domnule deputat, comentarii de făcut la această situaţie? Aveţi un minut.

Sergiu Cosmin Vlad Mulţumesc, domnule preşedinte. Tot ce aş dori este urgentarea unui răspuns, pentru că este o problemă stringentă, o problemă destul de gravă, cred că la nivel de ţară, şi aş dori o clarificare din partea ministerului cât mai devreme posibil. Vă mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule deputat. Mai avem o singură interpelare, în cazul căreia s-a solicitat amânarea, o interpelare depusă de către domnul deputat Petreţchi Nicolae-Miroslav, interpelare adresată Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, interpelarea nr. 8606A.