8 octombrie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu 1. Proiectul de Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2018; PHCD 49/2019. Se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Vot, vă rog. 266 de voturi pentru, două voturi contra, 10 abţineri. Adoptat. Al doilea, Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat; PHCD 51/2019. Se aprobă cu votul majorităţii. Vot, vă rog. Constatând lipsa de cvorum, suspend şedinţa. Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,20.