7 octombrie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Ion-Marcel Ciolacu Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi. Vă rog.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Avem o propunere. Să aducem, de pe poziţia 110, la poziţia 1 1 , după hotărârea despre care vorbeaţi mai devreme, Proiectul de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România; PL-x 495/2018. Am discutat cu colegii.

Ion-Marcel Ciolacu Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Dobre. Cine este pentru? Vot, vă rog. Cu 205 voturi pentru şi un vot contra, trece pe poziţia 1 1 .

Ion-Marcel Ciolacu Iniţiativele legislative... (Vociferări.) Mai sunt? Domnul Şerban Ciprian.

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi la vot următoarele modificări la ordinea de zi. Şi anume, PL-x 304/2019 - Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative - să fie mutat de pe poziţia 14 pe poziţia 2 1 .

Ion-Marcel Ciolacu Poziţia 2 1 ?

Ciprian-Constantin Şerban Poziţia 2 2 , dacă nu... (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Era înaintea dumneavoastră. După domnul Bulai era... Bun. Vot, vă rog. Cu 201 voturi pentru, un vot contra, 7 abţineri, propunerea a fost aprobată. Vă rog.

Ciprian-Constantin Şerban PL-x 305/2019 - Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică - să fie mutat de pe poziţia 15 pe poziţia 2 2 .

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 211 voturi pentru, un vot contra, o abţinere. Aprobată.