2 septembrie 2019 – Aprobarea repartizării locurilor pentru funcţiile din Biroul permanent.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor, Vă invit în bănci. Fiind început de sesiune, se intonează Imnul naţional al României. (Se intonează Imnul naţional "Deşteaptă-te, române!".) Vă mulţumesc. În temeiul art. 10 din Legea nr. 75/1994 şi al art. 84 din Regulamentul Camerei, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă prima şedinţă a celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2019, a Camerei Deputaţilor, convocată în temeiul art. 66 alin. (1) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 lit. a) din Regulament. Din totalul de 329 de deputaţi aflaţi în evidenţe, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa la lucrări 260 de deputaţi. Doamnelor şi domnilor, Ordinea de zi şi programul de lucru pentru şedinţa de astăzi, întocmite de Biroul permanent şi aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. Pe ordinea de zi avem alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor. Vă reamintesc faptul că, potrivit prevederilor regulamentare, cei patru vicepreşedinţi, patru secretari şi patru chestori care fac parte din Biroul permanent se aleg la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Repartizarea locurilor în Biroul permanent, pentru grupurile parlamentare, se aprobă de plenul Camerei Deputaţilor, la propunerea liderilor grupurilor parlamentare, pe baza negocierilor dintre aceştia, respectându-se configuraţia politică a Camerei Deputaţilor. Biroul permanent a primit documentul întocmit de lideri, în urma negocierilor, şi, potrivit acestui document, propunerile de repartizare a locurilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori ai Camerei Deputaţilor se prezintă astfel: Dacă sunt comentarii în legătură cu această repartizare pe funcţii în Biroul permanent? Dacă nu, vă rog, pregătiţi cartelele de vot. Să înceapă votul. Cu majoritate de voturi - 229 de voturi pentru, 6 voturi contra, 3 abţineri, repartizarea locurilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori a fost aprobată.