26 august 2019 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru - propuse de Biroul permanent şi de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, şi înscrise în anexa la Decizia de convocare a sesiunii extraordinare - au fost distribuite deputaţilor. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (9) din Regulament, ordinea de zi şi programul de lucru pentru sesiunea extraordinară se aprobă de Camera Deputaţilor. Vă consult, dacă sunt obiecţii sau comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi? Dacă nu, vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. (Vociferări.) Da? Aşteptăm. Revin. Vă rog să pregătiţi cartelele de vot. Supun votului ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor. Vă rog, vot. Funcţionează. Cu 125 de voturi, în unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecţii sau comentarii? Dacă nu, supun votului programul de lucru. Vă rog, votaţi. Surprinzător, la fel, în unanimitate, cu 137 de voturi pentru, programul de lucru a fost aprobat. Cu alte cuvinte, de mâine, pe comisii. Declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, din cadrul sesiunii extraordinare. Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 14,06.