3 iulie 2019 – Notă pentru exercitarea de către senatori şi deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, conform prevederilor art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată: - Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; - Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului - procedură de urgenţă; - Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului - procedură de urgenţă; - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice; - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală - procedură de urgenţă; - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 3 iulie 2019, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale Parlamentului: Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii (astăzi, 3 iulie 2019). Vă mulţumesc. Aşteptăm rezultatul votului. PAUZĂ

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Reluăm lucrările. Invit pe domnul secretar Zisopol, domnul deputat, pentru a citi..., prezentarea proceselor-verbale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea membrilor Consiliului Fiscal. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art.44 alin.(4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine de vot, de către deputaţi şi senatori asupra candidaţilor propuşi pentru a fi numiţi membri ai Consiliului Fiscal, şi au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor, rezultă următoarele: Domnul Georgescu George: Domnul Cozmâncă Bogdan-Octavian: Doamna Creţan Georgiana-Camelia: Domnul Dăianu Daniel: Domnul Căpraru Sebastian-Bogdan: Având în vedere rezultatul votului exprimat pentru fiecare candidat, Birourile permanente au constatat că toţi candidaţii au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru numirea în funcţiile pentru care au fost propuşi. În continuare, am să dau citire procesului-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea în funcţie a preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art.44 alin.(4) din Regulamentul activităţilor comune ale celor două Camere, republicat, au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine, de către deputaţi şi senatori asupra propunerii de numire a doamnei Gubernat Maria Monica, în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului, şi au constatat următoarele: Ca urmare a faptului că, din totalul de 465 de parlamentari, au fost prezenţi 334, din care au votat pentru numire 230, Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea doamnei Gubernat Maria Monica în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Şi cel de-al treilea proces-verbal este cel referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art.44 alin.(4) din Regulamentul activităţilor comune ale celor două Camere, republicat, au procedat la verificarea şi numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine de vot, de către deputaţi şi senatori, asupra candidaţilor propuşi pentru a fi numiţi membri ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive, şi au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor, rezultă următoarele: Domnul Isărescu Mugurel Constantin, preşedinte al Consiliului de administraţie şi guvernator al BNR: Domnul Georgescu Florin, vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi prim-viceguvernator al BNR: Domnul Badea Leonard, membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al BNR: Domnul Nicolăescu Gheorghe-Eugen, membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al BNR: Domnul Bálint Csaba, membru al Consiliului de administraţie al BNR: Domnul Gherghina Gheorghe, membru al Consiliului de administraţie al BNR: Domnul Popa Cristian, membru al Consiliului de administraţie al BNR: Domnul Ruşanu Dan-Radu, membru al Consiliului de administraţie al BNR: Domnul Stoenescu Virgiliu-Jorj, membru al Consiliului de administraţie al BNR: Având în vedere rezultatul votului exprimat pentru fiecare candidat, Birourile permanente au constatat că toţi candidaţii au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru numirea în funcţiile pentru care au fost propuşi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule secretar. Potrivit rezultatului voturilor, Parlamentul României a hotărât numirea membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale, numirea membrilor Consiliului Fiscal, numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului. Felicitări şi mult succes în activitate! Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din cadrul sesiunii extraordinare. Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 16.00.