3 iulie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (PL-x 244/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 2. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; PL-x 244/2019; caracter ordinar; cu amendamente admise. Din partea iniţiatorilor dacă doreşte cineva? Nu. Din partea comisiei? Vă rog frumos.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ iniţiativa legislativă. Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994, în sensul ca lucrările declarate de interes naţional sau de interes local să reprezinte lucrări de interes public major, acestea fiind, potrivit expunerii de motive, indispensabile în cadrul politicilor fundamentale ale ţării în domeniul asigurării infrastructurii locale şi naţionale. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Vă rog, domnul Drulă, aveţi cuvântul.

Cătălin Drulă Mulţumesc. Avem de-a face cu o nouă, nici nu ştiu cum să-i zic, o trăsnaie legislativă. Sunt multe care trec prin Parlament. Am încercat să-mi dau seama. Aţi văzut că Guvernul a dat punct de vedere negativ, Consiliul Legislativ, la fel, a dat un punct de vedere negativ. Am încercat să-mi dau seama, totuşi, care a fost intenţia iniţiatorului. Şi pare o încercare stângace de a permite desfăşurarea de lucrări în arii Natura 2000. Acum, nici măcar asta nu reuşeşte. Dar dincolo de ridicolul acestui proiect de lege - şi o să vă citesc textul, şi ce spune şi Consiliul Legislativ, şi ce spune şi Guvernul. O să vă mai atrag atenţia o dată. Am mai încercat aici, în plen, de câteva ori. Că votăm nişte texte care nici măcar n-au sens, n-au gramatica corectă, adică sunt complet nefolosibile. Deci forma iniţială, a iniţiatorului, era foarte simplă. Spunea: "Lucrările care se declară de interes naţional sau de interes local, conform prezentei legi, reprezintă lucrări de interes public major". Da, aici vine Consiliul Legislativ şi spune: "... apreciem că, în lipsa unei dispoziţii legale care să prevadă consecinţele care decurg din calificarea unor lucrări ca «lucrări de interes public major», norma este lipsită de previzibilitate". Legea pe care o modifică este Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Şi articolul la care se adaugă acest alineat prevedea iniţial că utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes naţional sau de interes local. Autoarea proiectului de lege vine şi spune: "Lucrările care se declară de interes naţional sau de interes local reprezintă lucrări de interes public major". Pam-pam! Am rezolvat, am lovit o problemă. Acum s-a amendat. A venit punctul de vedere negativ de la Guvern, a venit Consiliul Legislativ care a spus că e o aberaţie şi s-a amendat în Comisia juridică. Onor Comisia juridică a venit cu un text. Şi motivarea amendamentului este că: "Norma «lucrări de interes public major» este lipsită de previzibilitate; de aceea este necesară reformularea...". Ei, şi fiţi atenţi cum s-a reformulat. Deci, acum, ce veţi vota peste o oră, când vine votul final. E important să... sau, mă rog, că aşa zic cetăţenii care vă trimit aici, că e important să ştiţi. "Lucrările care se declară de interes naţional şi traversează localităţi, drumuri judeţene, orăşeneşti şi comunale şi asigură legăturile cu municipii, oraşe şi comune, fiind necesare pentru realizarea de obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale, lucrările privind producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică având ca scop utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopolul natural de interes strategic pentru realizarea de amenajări hidroenergetice...".

Ion-Marcel Ciolacu Haideţi să încercăm să finalizăm, avem toţi textul.

Cătălin Drulă Da, da, am înţeles. Dar eu vreau să vi-l... că aţi înţeles că e complet..., adică n-are gramatică, textul.

Ion-Marcel Ciolacu Ştiu. Noi suntem trimişi de cetăţeni şi avem textul, să ştiţi.

Cătălin Drulă Păi, e important să mă lăsaţi să vorbesc. Atunci, sunt 5 minute. Dacă vă uitaţi în Regulamentul acela, e OK să nu mă întrerupeţi. Veniţi dumneavoastră jos, aici, după şi puteţi să aveţi o intervenţie din partea grupului. Mai este un minut, 40 de secunde, mai avem încă o intervenţie de grup. Asta e democraţia, mă ascultaţi şi pe mine. (Vociferări. Aplauze.) Exact. Ei, acum, textul acesta poate a vrut să fie o enumerare de situaţii în care lucrările de interes naţional... dar a pus cuvântul "şi", iar condiţiile sunt cumulative. Deci se va aplica acelor lucrări care traversează localităţi, drumuri judeţene - deci trebuie să traverseze şi localităţi şi drumuri judeţene, orăşeneşti şi comunale. Deci trebuie cumulativ toate condiţiile acestea. Deci se va aplica proiectul de lege pentru proiecte care traversează localităţi, care traversează drumuri judeţene - condiţia 2, să traverseze şi drumuri orăşeneşti, să traverseze şi drumuri comunale. Până aici, dacă le îndeplinesc pe acestea patru sunt OK. Dar trebuie să asigure şi legăturile cu municipii. Dar nu e suficient, trebuie să asigure şi legăturile cu oraşe. Dar nu e suficient, trebuie să asigure şi legăturile cu comune. Nu ştiu, e o aberaţie completă. Acum, dacă am avea un pic de bun-simţ în Parlamentul acesta, v-aş cere să votaţi împotrivă. Dar o să votaţi probabil după îndemnul de grup. Aşa că în încercarea... totuşi, că sunt şi eu parte din Parlamentul acesta, şi mi-e ruşine de ce texte merg pe aici, vă propun - că probabil va fi mai acceptabilă această propunere pentru dumneavoastră - s-o reîntoarcem la comisie. Poate găsiţi o formă care să fie pe româneşte sau să aibă vreun sens juridic. Deci vă propun întoarcerea la comisie, cu termen până pe 10 septembrie. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Popa Ovidiu şi pe urmă supun la vot. Să auzim şi argumentele dânşilor şi supun la vot.

Ştefan-Ovidiu Popa Mulţumesc, domnule preşedinte. Din păcate, colegul este într-o mare eroare. Doar ce am dat citire raportului din partea comisiei şi Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Haideţi să nu mai minţim de la acest microfon şi să fim sinceri. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. Retrimitere la comisie. Cu 54 de voturi pentru, 92 contra rămâne în continuare. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu. Adoptat. Preambul, observaţii? Nu. Adoptat. La articolul unic? (Vociferări.) La articolul unic?

Cătălin Drulă Nu, la 3 marginal!

Ion-Marcel Ciolacu La amendamente, la ce?

Cătălin Drulă Da.

Ion-Marcel Ciolacu N-am ajuns acolo. La articolul unic? Nu. Intrăm la amendamente. De la 1 la 3? La primul amendament dacă sunt? Nu. Adoptat. Al doilea amendament? Nu. Adoptat. La al treilea, nu? La 3 marginal. Vă rog.

Cătălin Drulă Am văzut că n-am avut succes mai devreme. Asta e, ne bazăm pe faptul că le întoarce preşedintele. Primul nu e amendament, apropo, e nemodificat, că şi în raport scrie că e cu trei amendamente admise. Dar, mă rog, poate că acum, că aţi venit dumneavoastră preşedinte, mai vorbiţi cu serviciile juridice să lucreze un pic mai serios pe chestiile acestea. Deci la amendamentul acesta... De fapt acesta este corpul legii şi, cum vă spuneam, amendamentul nu e scris gramatical corect, nu e scris juridic corect, nu putem vota aşa ceva. Aşa că, vă rog să supuneţi la vot amendamentul. Noi vom vota împotrivă, conform Regulamentului. Vă rog şi pe dumneavoastră să votaţi împotrivă, ca amendamentul să fie respins şi ca Parlamentul, totuşi, să nu voteze aceste texte ruşinoase. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Vot, vă rog, pe amendament. 91 de voturi pentru, 28 de voturi contra, 26 de abţineri. Adoptat. Vă supun votului dumneavoastră proiectul de lege cu amendamentele admise. Vot, vă rog. (Vociferări.) A, merge la votul final! Scuze! Scuze! Trebuia supusă forma comisiei. Caracter organic.