1 iulie 2019 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, în cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) şi ale art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment, şi-au înregistrat prezenţa la lucrări 154 de deputaţi. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru - stabilite de Biroul permanent şi de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, înscrise în anexa la Decizia de convocare a sesiunii extraordinare - au fost distribuite deputaţilor. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ordinea de zi şi programul de lucru pentru sesiunea extraordinară se aprobă de Camera Deputaţilor. Vă consult, dacă sunt obiecţii sau comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi? Dacă nu, vă rog să vă pregătiţi cartelele. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi pentru actuala sesiune extraordinară a Camerei Deputaţilor. Vot, vă rog. Cu 107 voturi pentru şi o abţinere, a fost adoptată ordinea de zi. În legătură cu programul de lucru, dacă sunt obiecţii sau comentarii? Dacă nu, supun votului programul de lucru. Vot, vă rog. 112 voturi pentru şi două abţineri. Programul de lucru a fost aprobat.