25 iunie 2019 – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către: domnul deputat Marian Ţachianu, domnul deputat Petru-Bogdan Cojocaru, domnul deputat Alin-Ionuţ Arsu, domnul deputat Costin Sebastian Moise, domnul deputat Florin Mircea, doamna deputat Laura Georgescu.

Ion-Marcel Ciolacu Trecem la depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către noii deputaţi ale căror mandate au fost validate. Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, după validarea mandatelor deputaţii depun în şedinţa Camerei jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. Vă reamintesc procedura depunerii jurământului. La strigarea numelui, deputatul va rosti solemn, de la tribună, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul scris, pe care îl va semna şi încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. Îl invit la tribună pe domnul deputat Ţachianu Marian. Domnule deputat, vă rog, aveţi cuvântul.

Marian Ţachianu (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Ţachianu Marian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele Camerei Deputaţilor.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Dau cuvântul, domnului deputat Cojocaru Petru-Bogdan. Fără grabă!

Petru-Bogdan Cojocaru (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Petru-Bogdan Cojocaru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. (Aplauze.) Nicio grabă! (Domnul deputat Petru Bogdan-Cojocaru semnează jurământul şi îl depune la preşedintele Camerei Deputaţilor.) Urmează domnul deputat Arsu Alin-Ionuţ.

Alin-Ionuţ Arsu (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Alin-Ionuţ Arsu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele Camerei Deputaţilor.)

Ion-Marcel Ciolacu Felicitări! Dau cuvântul domnului deputat Moise Costin Sebastian.

Costin-Sebastian Moise (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Costin Sebastian Moise, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele Camerei Deputaţilor.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Îl invit la tribună pe domnul deputat Mircea Florin, Circumscripţia Brăila.

Florin Mircea (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Florin Mircea, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele Camerei Deputaţilor.)

Ion-Marcel Ciolacu Felicitări! Urmează doamna deputat Laura Georgescu. Doamnă deputat, aveţi cuvântul.

Laura Georgescu (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Laura Georgescu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele Camerei Deputaţilor.)

Ion-Marcel Ciolacu Felicitări! Mulţumim. Intrăm pe ordinea de zi. Doamnă vicepreşedinte, am o urgenţă.