25 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unor locuri de deputat (PHCD 34/2019). ( adoptat )

Laurenţiu Nistor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia de validare s-a întrunit în 25 iunie 2019, având pe ordinea de zi următoarele: Potrivit art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, "Locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale dacă până la data validării mandatului, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acesteia. Asupra legalităţii alegerii supleantului Comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport". Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatelor şi având în vedere lista supleanţilor comunicată Comisiei de validare de Biroul Electoral Central şi adresele Partidului Social Democrat, Partidului Mişcarea Populară şi Uniunii Salvaţi România, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ocuparea locurilor de deputat vacante conform Hotărârilor Camerei Deputaţilor nr. 25/2019, nr. 26/2019, nr. 27/2019, nr. 28/2019, nr. 29/2019 şi nr. 30/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iunie 2019, şi propune validarea mandatelor de deputat pentru următoarele persoane: Prezentul raport a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor validarea mandatelor de deputat prevăzute în prezentul raport, precum şi adoptarea hotărârii anexate. Domnule preşedinte, Dacă îmi permiteţi, voi citi şi hotărârea. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat. Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Ciuhodaru Tudor, ales în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, a domnului Ghinea Cristian, ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, a domnului Ştefan Viorel, ales în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, a domnului Tudose Mihai, ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, a domnului Tomac Eugen, ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, şi a doamnei Plumb Rovana, aleasă în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 94 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, art. 10 şi art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul Comisiei de validare, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - Se validează mandatul de deputat al domnului Ţachianu Marian, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, pe lista Partidului Social Democrat, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calităţii de deputat a doamnei Rovana Plumb. Art. 2. - Se validează mandatul de deputat al domnului Cojocaru Petru-Bogdan, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, pe lista Partidului Social Democrat, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Ciuhodaru Tudor. Art. 3. - Se validează mandatul de deputat al domnului Arsu Alin-Ionuţ, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, pe lista Uniunii Salvaţi România, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Ghinea Cristian. Art. 4. - Se validează mandatul de deputat al domnului Moise Costin Sebastian, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, pe lista Partidului Mişcarea Populară, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Tomac Eugen. Art. 5. - Se validează mandatul de deputat al domnului Mircea Florin, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, pe lista Partidului Social Democrat, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Tudose Mihai. Art. 6. - Se validează mandatul de deputat al doamnei Georgescu Laura, declarată supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, pe lista Partidului Social Democrat, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calităţii de deputat a domnului Ştefan Viorel. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din 25 iunie. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt obiecţii sau comentarii cu privire la raportul Comisiei de validare? Dacă nu, intrăm la dezbatere. La titlu, observaţii? Nu. Adoptat. La preambul, observaţii? Nu. Adoptat. Art. 1. Observaţii? Nu. Adoptat. Art. 2. Observaţii? Nu. Adoptat. Art. 3. Observaţii? Nu. Adoptat. Art. 4. Observaţii? Nu. Adoptat. Art. 5. Observaţii? Nu. Adoptat. Art. 6. Observaţii? Nu. Adoptat. Am încheiat dezbaterile. Urmează votul asupra Proiectului de Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat. Vă rog, vot. Cu 186 de voturi pentru, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Prin urmare, au fost validate cele 6 mandate de deputat.