12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 98/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 98/2019; cu 3 amendamente admise, între timp. Iniţiatori? Nu. Din partea comisiei, domnul preşedinte Adrian Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru includerea în categoria beneficiarilor pensiei pentru limită de vârstă a persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi care au fost disponibilizate ca urmare a închiderii unităţilor miniere, potrivit obligaţiilor pe care şi le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană. Textul a fost adoptat de Senat în 4 martie 2019. Face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte din prezentul raport.

Ion-Marcel Ciolacu OK. Titlu. Obiecţii, comentarii? Nu. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. La amendamente admise. La primul amendament? Nu. Adoptat. Al doilea? Nu. Adoptat. Al treilea amendament admis? Nu. Adoptat. Legea merge la votul final. A venit... mergem la poziţia 22, poate între timp vin şi amendamentele...