12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 103/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 9. Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 103/2019. Din partea iniţiatorilor dacă doreşte cineva să intervină? Nu. Domnule preşedinte, vă rog frumos, prezentaţi raportul.

Corneliu-Florin Buicu Vă mulţumesc. Este vorba de raportul de înlocuire asupra Proiectului de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului. La întocmirea prezentului raport am avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru muncă. Proiectul, după cum bine aţi spus, are ca obiect de reglementare reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Senatul a adoptat proiectul de lege. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise redate în anexă. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Dezbateri generale. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. La titlu. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Sunt 28 de amendamente. De la 1 la 10? Nu. Adoptate. De la 10 la 20? Nu. Adoptate. De la 20 la 28? Aveţi? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final; caracter ordinar.