12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 243/2018). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu Poziţia 5. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; PL-x 243/2018. Iniţiatori? Dintre iniţiatori... Doi iniţiatori avem. Domnul Dunava? Nu. Nu vrea să intervină. Din partea comisiilor sesizate? Domnul Dîrzu. Din partea Comisiei pentru agricultură sau...

Ioan Dîrzu Agricultură.

Ion-Marcel Ciolacu Agricultură. Mulţumesc. Vă rog.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate, prin adresa PL-x 243/2018 din 23 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011, în sensul detalierii domeniilor agricole în cadrul cărora se poate presta munca necalificată având caracter ocazional, mai mult de 90 de zile pe an, respectiv până la 180 de zile pe an, pentru acelaşi beneficiar. De asemenea, proiectul prevede o serie de măsuri privind activitatea zilierilor în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv, prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi - o abţinere. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2018, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri, intervenţii? Nu. La titlu? Nu. Adoptat. Preambul? Nu. Adoptat. Avem 12 amendamente admise. Este vreo intervenţie la amendamente? Mergem de la 1 la 12. Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final. Domnule Solomon, aţi revenit printre noi, pământenii?