12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 24/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD 24/2019. Dacă sunt obiecţii sau comentarii de ordin general? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. Adoptat. La articolul unic? Nu sunt. Adoptat. Dezbaterile sunt finalizate, iar proiectul de hotărâre rămâne la votul final.