12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 263/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 1. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 263/2019; lege ordinară. Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei - este în procedură de urgenţă, conform prevederilor... urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dăm cuvântul reprezentantului comisiei... În primul rând, reprezentantul... iniţiatorului, Guvernul României. Vă rog, aveţi cuvântul, domnule ministru.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice. Chiar... însuşi domnul preşedinte. Vă rog, raportul.

Nicuşor Halici Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 iunie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada cuprinsă între data încheierii primei sesiuni parlamentare ordinare a anului 2019 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Potrivit art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, abilitarea Guvernului se face doar pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice. În urma examinării proiectului de lege şi a analizării opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport favorabil pentru Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise din Anexa nr. 1 şi cu amendamentele respinse din Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Márton Árpád. Vă rog frumos.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aş dori să fac, în primul rând, un comentariu de procedură. Cândva - colegii noştri mai în vârstă îşi aduc aminte - pentru dezbaterea unui proiect de lege de abilitare a Guvernului erau sesizate pentru aviz toate comisiile care aveau, conform Regulamentului nostru, acel domeniu în vizor, unde fiecare comisie întreba ministrul sau secretarul de stat care a venit ce se doreşte cu acea propunere. De la o vreme, se vine la Comisia juridică, nimeni nu ştie nimic şi se propun nişte formulări atât de vagi încât habar nu ai ce se doreşte să se facă. Şi vă dau câteva exemple. Noi, de exemplu, suntem convinşi că, aşa cum rezultă din Constituţie şi din legile în vigoare, e bine să avem, până la sfârşitul lunii iunie, dacă se doreşte o modificare a Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, o dezbatere în Parlament. Într-adevăr, şi noi avem nişte probleme cu acest Cod fiscal, cu Codul de procedură, inclusiv în legătură cu modul cum se controlează cum vin banii la buget. Dar nu ni se pare corect ca asta să se realizeze printr-o ordonanţă, chiar dacă, încă o dată spun, cu 6 luni înainte trebuie să avem o viziune clară pentru anul care urmează. La fel, în domeniul culturii. Ca să nu mai vorbim de nişte formulări atât de vagi încât se doreşte, la punctul 12, aşa, în general, prorogarea unor termene; în general, a unor termene din varii legi, habar nu avem care. Ca atare, noi am propus mai multe amendamente de eliminare a acelor domenii pe care considerăm că nu e bine să fie legiferate prin ordonanţă, mai ales că nu ştim ce se doreşte. Şi, evident, dacă aceste eliminări se vor realiza, putem să votăm pentru acest proiect de lege. Dar, dacă nu, nu avem cum să-l votăm. Vă mulţumesc. O să intervin de câteva ori. Vor fi situaţii în care o să fac o singură referire la mai multe puncte de eliminare, dar doresc să fie votate separat, pentru fiecare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule deputat. Eu, unul, personal, am luat act. Asta a fost discuţia din Biroul permanent. Şi consider chiar că aveţi dreptate. Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, domnule preşedinte al comisiei, vă rog să ne propuneţi timpul de dezbatere.

Nicuşor Halici Domnule preşedinte, Vă propun un timp de dezbatere de 5 minute, având în vedere procedura de urgenţă a iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Bun. Vot, vă rog. Cu 67 de voturi pentru, 25 de voturi contra, 19 abţineri, mergem pe 5 minute. Intrăm întâi pe propunerile de eliminare, nu? Aveţi la art. 1, la respinse, nu, domnule Márton Árpád? Vi le susţineţi pe fiecare? OK. Vă rog, marginal 1 - art. 1.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Susţin eliminarea punctelor 4, 5 şi 6 din I, adică nr. crt. 7, 8 şi 9 - respinse, punctele 1, 2 şi 3 - care, aşa cum v-am spus, doresc să împuternicim Guvernul să modifice Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi domeniul de competenţe de control al Ministerului Finanţelor Publice. Dorim eliminare; vot separat pentru fiecare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Prima. La eliminare, punctul 4, marginal 1 - reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative. Vot, vă rog. 49 de voturi pentru, 64 de voturi contra, o abţinere. La marginal 2 - modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - solicitarea de eliminare. Vot, vă rog. 46 de voturi pentru, 65 de voturi contra. Punctul 3, marginal 6 - modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Vot, vă rog. 52 de voturi pentru, 64 de voturi contra. Continuăm, toate cu eliminare, da, domnule Márton Árpád? Că doar pe acestea 3 le-aţi solicitat. Nu? Vă rog, aveţi cuvântul.

Árpád-Francisc Márton Punctele 5 şi 6 dintre cele respinse. La "Afaceri interne", la punctul 28, care ar fi de la punctul 1 la III, se propune modificarea sistemului de eliberare a paşapoartelor. Nu ştiu cum şi de ce. Nu suntem de acord. Şi se doreşte la poziţia 31, la numărul curent, amendament respins nr. 6, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice. Avem "n" legi în Parlament, să le facem, să facem una bună, şi nu să tot modificăm prin ordonanţe de urgenţă. Vot separat pentru fiecare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Marginal 5 - "Afaceri interne", cu modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 83, cu organizarea şi funcţionarea serviciilor publice... eliberarea paşapoartelor. Vot, vă rog. 54 de voturi pentru, 67 de voturi contra. Iar la marginal 6 - cu modificarea, completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - vot, vă rog. 58 de voturi pentru, 64 de voturi contra. Domnule Márton Árpád, mai...? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Capitolul VII - "Cultură şi identitate naţională". Propunem eliminarea întregului capitol. Şi vă rog să fiţi atenţi. Domnule preşedinte, Se doreşte modificarea finanţării promovării proiectelor de investiţii în domeniul culturii, al susţinerii cultelor religioase, al instituţiilor de cultură şi alte asemenea, prin ordonanţe. Nu suntem de acord. Deci vot separat pentru toate cele 4. Şi pentru că termenul curge, la Capitolul VIII, următorul amendament, la poziţia 10 - reorganizarea administraţiei agricole, a întregii administraţii agricole. Nu vă supăraţi, şi acesta trebuie să fie eliminat. Deci solicit 5 voturi - 4 pentru Capitolul "Cultură" - VII. Deci un vot, de fapt, eliminarea întregului capitol. Şi un vot pentru eliminarea poziţiei 50 -. reglementarea unor măsuri de reorganizare a administraţiei agricole. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat...

Árpád-Francisc Márton Şi ca să nu mai revin - eliminarea punctului 12, care vrea să proroge câte legi doreşte, fără să se specifice care. Deci acestea ar fi - 3 voturi. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule Márton Árpád... vă aştept ca să le bifăm, să nu cumva să greşim. Nu, nu... staţi, că eu le citesc şi le... Deci mergem la marginal 8, cu "Cultură şi identitate naţională", da? Se elimină. Vot, vă rog. 61 de voturi pentru, 66 de voturi contra. Marginal 9, da? Dăm vot şi pe el. Cu "Cultură..."? La fel, la "Cultură şi identitate naţională", vot, vă rog. 58 de voturi pentru, 65 de voturi contra. Mergem la marginal 10, la "Agricultură şi dezvoltare rurală" - reglementarea unor măsuri şi reorganizarea administraţiei agricole. Vot, vă rog. 58 de voturi pentru, 67 de voturi contra. Intrăm la transporturi, nu? Marginal 11. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea... Nu? Are propunere de eliminare. Domnule Márton Árpád, şi pe acesta, la transporturi? Spuneţi-mi da dau nu, nu trebuie....

Árpád-Francisc Márton 12.

Ion-Marcel Ciolacu La 12? OK. Deci marginal 12. Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80...

Árpád-Francisc Márton Capitolul XII.

Ion-Marcel Ciolacu Capitolul XII. A, cu prorogarea sau modificarea unor termene. OK. Marginal 14. "Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege". Vot, vă rog. 60 de voturi pentru, 66 de voturi contra. Intrăm pe amendamentele admise de la 1 la 66. Vă propun să luăm câte zece. Dacă de la 1 la 10 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 10 la 20 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 20 la 30 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 30 la 40 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 40 la 50 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 50 la 60? Nu. Adoptate. De la 60 la 66 dacă sunt obiecţii? Nu. Proiectul de lege rămâne la votul final.