5 iunie 2019 – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către domnul deputat Petre Cioabă.

Ion-Marcel Ciolacu Haideţi să închidem toată procedura, şi cu depunerea jurământului. Deci urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. După validarea mandatelor, deputaţii depun în şedinţa Camerei Deputaţilor jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. Vă reamintesc procedura depunerii jurământului. La strigarea numelui, deputatul va rosti solemn, de la tribună, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul scris, pe care îl va semna şi îl va încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei Deputaţilor. Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare şi conştiinţă", care prefaţează jurământul. Îl invit la tribună pe domnul deputat Petre Cioabă. Domnule deputat, aveţi cuvântul.

Petre Cioabă (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Petre Cioabă, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.) (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat, felicitări! Veniţi la tribună să înmânaţi jurământul şi să primiţi de la secretarul de şedinţă insigna.