10 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PL-x 161/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 12 4 - PL-x 161/2019; caracter ordinar; este un raport fără amendamente - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte să ia cineva cuvântul? S-a înscris domnul Velcea Nicolae, PSD. Vă rog.

Nicolae Velcea Bună ziua, domnule preşedinte de şedinţă. Raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 10/1995 cu prevederi privind accesul la utilităţi, în condiţii de siguranţă, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora şi a mediului înconjurător. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 9 aprilie 2019 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 de deputaţi, membri ai comisiei. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Roman Florin-Claudiu, PNL.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege vine să pună într-o relaţie - spun eu - corectă dezvoltatorii imobiliari cu cei care cumpără apartamente noi. Ştim că au fost diferite tragedii în ţară din cauza faptului că cei care s-au mutat în apartamente noi nu au beneficiat şi de ceea ce înseamnă o finalizare a procedurilor de branşamente la reţelele de gaz şi curent electric. Practic, au existat anumite reglementări care semănau a înşelăciune în relaţia dintre dezvoltatorul imobiliar şi proprietarul de bună-credinţă. De aici apăreau tragedii, iar, pe lângă pierderi de vieţi omeneşti, sigur că acei cumpărători de bună-credinţă se trezeau şi cu cheltuieli suplimentare pentru plata despăgubirilor în urma incendiilor - cum a fost cazul în luna decembrie, în Voluntari. Mulţumesc colegilor care au susţinut acest proiect. Este un proiect bun pentru a proteja interesele cumpărătorului de bună-credinţă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare dacă sunt înscrieri? Nu sunt. Potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului doar atunci când în raportul comisiei există amendamente admise sau respinse. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.