10 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri (Pl-x 23/2019). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea 12 3 . Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri; Pl-x 23/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Vă rog să vă înscrieţi. Nu doreşte. Din partea comisiei sesizate în fond, domnul Florin-Claudiu Roman, preşedintele comisiei.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, Comisia pentru administraţie publică a fost sesizată cu dezbaterea în fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri. Suntem Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea, în 4 februarie. La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administraţie publică a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al Comitetului Economic şi Social, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică a examinat propunerea, în 19 martie. Au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 23. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate asupra Propunerii legislative privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu este nimeni înscris. Potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera trece la dezbaterea pe articole... sau a propunerii numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse, ceea ce nu este cazul. Nefiind amendamente, propunerea legislativă rămâne la votul final.