8 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 (PL-x 142/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018; PL-x 142/2019. Este lege ordinară. Din partea comisiei sesizate în fond?

Claudia Gilia Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018. Acordul conţine prevederi referitoare la obiectul tratatului, respectiv terenurile folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular, reşedinţa şefului de misiune, condiţiile dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, numai în condiţiile legilor în vigoare în fiecare stat, exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce revin titularului dreptului de proprietate asupra clădirilor aflate pe terenurile dobândite, notificarea către cealaltă parte a intenţiei de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra terenurilor, scutirea de la plata oricăror impozite şi taxe, directe sau indirecte, aplicabile în cazul achiziţionării de terenuri având destinaţia menţionată în cuprinsul acordului, soluţionarea divergenţelor, intrarea în vigoare şi valabilitatea acordului. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de lege, în forma iniţiatorului. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc frumos pentru prezentare. În cadrul dezbaterilor generale nu s-a înscris nimeni. De asemenea, nu există amendamente admise sau respinse, astfel că, potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege rămâne la votul final.