8 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public (PL-x 82/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public; PL-x 82/2019. Potrivit prevederile art. 115 din Regulament, dezbaterea este în procedură de urgenţă. Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului. Vă rog, doamnă ministru.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare, la dezbateri generale, domnul Moldovan Sorin-Dan, PNL.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, La nivelul Uniunii Europene, dreptul persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice reprezintă o prioritate. Astfel, a fost aprobată Directiva UE 2.102 din 2016 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, directivă ce este transpusă în legislaţia noastră prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018. În plus, adoptarea prezentului proiect de aprobare a Ordonanţei nr. 112/2018 aduce beneficii importante cetăţenilor din punct de vedere economic şi social, îmbunătăţind furnizarea de servicii şi reducând dependenţa de existenţa unui singur furnizor. Având în vedere argumentele menţionate, Grupul parlamentar al PNL susţine adoptarea raportului favorabil. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, pentru prezentarea raportului? Mulţumim domnului Ganţ. Vă mulţumesc. Nemaifiind intervenţii nici din partea grupurilor parlamentare, potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Nefiind amendamente, legea va fi supusă votului final.