8 aprilie 2019 – Reexaminarea Legii pentru completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1070 din 18 decembrie 2018 (PL-x 340/2018/2019). ( retrimisă comisiei )

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să retrimiteţi comisiei, Proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, în vederea punerii de acord cu jurisprudenţa Curţii. Este vorba despre reexaminarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 584 din 25 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070 din 18 decembrie 2018; PL-x 340/2018/2019. Termen - o săptămână. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Supun votului această propunere de retrimitere, pentru un termen propus, la Comisia juridică. Vă rog să votaţi. 132 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 3 abţineri. Cu majoritate de voturi, propunerea a fost adoptată. Domnul Leoreanu Laurenţiu-Dan, PNL.