20 martie 2019 – Solicitarea Comisiei pentru învăţământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei (Pl-x 720/2018). ( aprobată )

Eugen Nicolicea 16. Solicitarea Comisiei pentru învăţământ cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei; Pl-x 720/2018. Comisia a solicitat acest lucru Biroului permanent. Aveţi solicitarea în faţă. Vă rog să votaţi dacă sunteţi de acord că această lege este o lege de complexitate deosebită şi, prin urmare, termenul de adoptare tacită va fi prelungit de la 45 la 60 de zile. Altfel, va fi adoptată tacit astăzi. Vă rog să votaţi. Cu 144 de voturi pentru, 21 de abţineri, solicitarea a fost aprobată.