20 martie 2019 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772 (PH CD 7/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 13. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772; PHCD 7/2019. Suntem la continuarea dezbaterii. Deci s-a întrerupt... aşa. Deci avem acum pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. La preambul, dacă sunt? Nu sunt. La articolul unic? Nu sunt. Dezbaterile, finalizate. Proiectul rămâne la votul final.