20 martie 2019 – Aprobarea prelungirii programului de lucru.

Eugen Nicolicea Vă rog să votaţi. Cu 160 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere, prelungirea programului a fost adoptată. Se mai înscrisese la cuvânt domnul Dobrovici, dar, potrivit procedurii, în procedură de urgenţă, din partea fiecărui grup ia cuvântul un singur reprezentant. Deci din partea Grupului PSD a luat cuvântul domnul Solomon. Bun. Potrivit Regulamentului, întâi se supun votului amendamentele de eliminare. Avem... adoptate, evident, de comisie. Avem la poziţia 25 un articol de eliminare. De asemenea, doamna Csép a propus ca să nu votăm eliminarea, ci să votăm forma adoptată de Senat. Am înţeles bine, da? Bun. Deci supunem votului propunerea doamnei Csép, de eliminare a eliminării. Adică votăm forma Senatului. Cine este...? Vă rog, votaţi. Cu 158 de voturi pentru, 5 abţineri şi 2 colegi care nu votează, a rămas, s-a aprobat forma adoptată de Senat. Mulţumesc. După ce am încheiat votul pe amendamentele de eliminare, se supun votului amendamentele adoptate de comisie. De la... până la poziţia... 27, care este ultima poziţie. Dacă există obiecţii sau comentarii? Nu există. Se consideră adoptate. Întrucât sunt adoptate acestea, toate amendamentele respinse care sunt contrare acestei soluţii nu se mai supun votului, se consideră respinse. Legea rămâne pentru votul final. (Discuţii la prezidiu cu domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler.) Da, deci acelaşi lucru îl spune şi domnul Seidler, că are un amendament care nu e contrar la cele adoptate. Dar să ne lămurim. Dacă e adoptat un articol într-o anumită formă, orice adăugire este contrară.

Varujan Pambuccian E la anexă.

Eugen Nicolicea Am înţeles, e la anexă. Dar dacă am aprobat un articol într-o anumită formă, mai poţi după aceea să spui că mai ai altă formă de... o formă modificată nu-i contrară? (Vociferări.) Bun. Deci o să tranşăm chestiunea aceasta. Dar ca să nu aveţi vreo supărare, vă rog să vă susţineţi, deşi nu este regulamentar, amendamentele pe care le spuneţi şi care eu susţin că sunt contrare, adică modifică forma care deja a fost adoptată. Vă rog, luaţi cuvântul, că vreau să tranşăm, nu vreau să rămânem aşa, în...

Ovidiu Victor Ganţ Domnule preşedinte, Întrebarea dumneavoastră sau... către plen a fost referitoare la amendamente admise în comisie. Nu aţi întrebat despre articole adoptate în comisie. Articolul adoptat e clar că rămâne în forma respectivă. Dar dacă nu există un amendament admis care să contravină unuia respins, atunci cel respins se pune în discuţie, pentru că nu există nimic, nu există o chestiune contrară. Dacă aţi fi întrebat dacă suntem de acord cu textele existente, cu articolele care au fost adoptate, atunci sigur că ar fi trebuit să semnalăm amendamentul respins. Dar aţi întrebat, repet, despre amendamente admise, nu despre articole admise, aprobate în comisie. Noi aşa am înţeles că ne-aţi întrebat. Or, acel amendament pe care grupul nostru îl are nu contravine niciunui amendament admis. Poate să contravină eventual textului unui articol, dar lucrul acesta nu l-aţi întrebat şi nici nu l-aţi supus votului. Am fi avut obiecţii, categoric, dacă aţi fi întrebat la modul în care a fost formulat un articol, dar nicidecum un amendament admis care nu există.

Eugen Nicolicea Bun. Deci eu susţin, ca interpretare, că într-adevăr aveaţi dreptul să aveţi obiecţii. Se vota pozitiv sau negativ fiecare articol, şi dacă articolul respectiv era adoptat în forma aceea nu mai discutam. Deci revin la procedura iniţială. Şi vă întreb atunci, la amendamentele admise, unde aveţi obiecţii? Aici se tranşează prin vot, după care, dacă s-a tranşat că rămâne forma iniţială, nu mai votăm dincolo. Eroarea de aici este o eroare de interpretare. Şi, neavând nicio obiecţie, am procedat ca atare. Bun. Vă rog, revin la vot şi vă întreb, unde aveţi obiecţii, la amendamentele admise?

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de Anexa nr. II, Capitolul 1, pct. 2 lit. b. 1), nr. crt. 3-4. E bine aşa? Revin cu problema aceasta, a biologilor, biochimiştilor. Şi am să vă spun următorul lucru. În foarte multe locuri din lumea aceasta deja există tehnologii care pleacă de la utilizarea biologiei sintetice simple în tratament şi ajung până la utilizarea unor tehnici care s-au ieftinit foarte mult, de editare a ADN. Lucrurile acestea vor deveni din ce în ce mai importante în anii care urmează. Şi foarte multe dintre terapii se vor duce din zona terapiilor tradiţionale de astăzi în zona aceea. Dacă noi îi gonim acum pe oamenii aceştia, din zona medicală, nu numai că nu vom reuşi să fim în locul potrivit în acel moment - nici astăzi nu suntem foarte... nu stăm foarte bine în zona aceasta -, dar va trebui să apelăm, pe bani foarte mulţi, la zone externe zonei medicale româneşti, pentru a rezolva probleme de sănătate. Şi cred că este foarte, foarte greşit să facem asta. Cred că important este să-i ţinem mai departe pe oamenii aceştia în sistemul medical pe care îl avem. Cred că este foarte important să-i sprijinim să înveţe tehnologiile noi, pe cei care nu le ştiu. Şi cred că este foarte important să le acordăm rolul pe care astăzi, în foarte multe din locurile din lumea aceasta, ei le au. De aceea insist asupra acestui amendament. Din păcate, de foarte multe ori când am avut dreptate, timpul a dovedit lucrul acesta şi nu a mai fost nimic de făcut. Sper să nu fie cazul şi acum. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Propunerea dumneavoastră este...? Domnule Pambuccian, pentru că o să o supun votului, să ştie colegii.

Varujan Pambuccian Da. Vă rog să supuneţi votului propunerea de la amendamente respinse, marginal 22. Este vorba de un amendament la Anexa II, Capitolul 1, pct. 2, lit. b.1), nr. crt. 1-4.

Eugen Nicolicea Vă rog să votaţi. 90 de voturi contra, două abţineri, pentru - doar 82, insuficiente pentru a fi adoptată. Deci am încheiat cu obiecţiile. Atunci înseamnă că suntem de acord cu toţii că, de la poziţia 1 la 27, aceasta este forma. Pe cale de consecinţă, toate amendamentele respinse sunt contrare la ceea ce am aprobat. Legea rămâne pentru votul final.