20 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 422/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 12 3 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 422/2018. Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege va fi dezbătut în procedură de urgenţă. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dau cuvântul reprezentantului iniţiatorului. Vă rog, aveţi cuvântul.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul reprezentantului comisiei sesizate în fond, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, să prezinte raportul. Domnule preşedinte...

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 5 iulie 2018. Are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017, în sensul introducerii unor reglementări referitoare în principal la: Proiectul face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte. Conform prevederilor art. 120 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege. Rog, domnul preşedinte al comisiei să facă propunerea.

Adrian Solomon Două... cu un minut pentru fiecare amendament.

Eugen Nicolicea Da. Supun votului această propunere, pentru a aproba timpul afectat. Vă rog să votaţi. Cu 104 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 34 de abţineri, timpul a fost aprobat. Trecem la dezbaterea pe articole. Începem cu titlul. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Da, văd că doresc să ia cuvântul... Domnul Csép. Doamna Csép, scuzaţi-mă, mă uitam la colegul şi vorbeam de dumneavoastră.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Doresc să supun atenţiei colegilor un amendament privind... la amendamentele admise. Să se voteze forma adoptată la Senat, la marginal 25. Deci la amendamente admise, marginal 25, forma aprobată de Senat, care a fost propusă pentru eliminare.

Eugen Nicolicea Da. Mulţumesc. N-am ajuns încă acolo, dar vom ţine cont. Domnul Vîlceanu Dan.

Dan Vîlceanu Da, domnule preşedinte. Eu apăsasem înainte să intrăm în dezbaterea pe articole, dar n-aţi văzut, probabil. Pentru dezbateri generale apăsasem.

Eugen Nicolicea Bine, vă rog să luaţi cuvântul pentru dezbateri generale.

Dan Vîlceanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Există o problemă pe care până acum cam toată lumea a promis că o va rezolva şi se pare că, cel puţin din partea majorităţii, lucrurile promise sunt aşa, doar ca să mai amăgească oamenii. De ce? Sunt anumite categorii de salariaţi din sistemul de sănătate care au fost uitaţi atunci când s-a discutat Legea nr. 153 şi, la fiecare modificare, din multele modificări pe care le-am făcut, acestor salariaţi din sistemul de sănătate - şi mă refer aici la psihologi, farmacişti, chimişti, fizioterapeuţi - li s-a promis că problema lor va fi rezolvată. Şi nu se rezolvă niciodată. Vreau să vă spun că sunt amendamente formulate inclusiv de Ministerul Sănătăţii, amendamente formulate de domnul Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate, amendamente formulate de domnul Iordache. De ce? Pentru că de un an de zile îi plimbaţi pe oamenii aceştia prin Parlament - pe chimişti, pe biologi, pe farmacişti, pe psihologi - şi le promiteţi că le rezolvaţi problema. Iar acum, la Comisia pentru muncă, după votul dat ieri, oamenii au rămas pur şi simplu şocaţi. Nu le venea să creadă că, după ce li s-a promis un an de zile că problema va fi rezolvată, i-aţi minţit şi scurt, aşa, scurt, la Comisia pentru muncă, totul a fost uitat. Ba, mai mult, ministrul sănătăţii, ministrul muncii, săptămâna trecută, promiteau că la această ordonanţă, la discutarea acestei ordonanţe în Parlament, problema aceasta a unor salariaţi din sistemul de sănătate va fi rezolvată. Oamenii în acest moment protestează. Au protestat săptămâna trecută la Ministerul Sănătăţii. Acum sunt proteste la Ministerul Muncii. Şi, culmea, continuaţi să-i minţiţi. Acum aţi observat, după ce i-aţi minţit un an, că nu se poate rezolva problema, pentru că nu sunt bani. Dar sunt bani să rezolvaţi alte categorii, ca de exemplu...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, vă rog să vă limitaţi expunerea.

Dan Vîlceanu ... ca de exemplu...

Eugen Nicolicea Reamintesc, suntem într-o procedură de urgenţă...

Dan Vîlceanu Am înţeles.

Eugen Nicolicea ... timpul e limitat.

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, E procedură de urgenţă şi legea aceasta sau proiectul stă la sertar de un an de zile. Dar, mă rog. Vă spuneam că după ce aţi minţit aceşti oameni, acum veniţi şi spuneţi că nu sunt bani. Dar pentru ministrul muncii... dar pentru Ministerul Muncii, ca să majoreze cu 25% salariile la Ministerul Muncii au fost bani. Că acest amendament a fost depus de ministrul muncii, da? Acolo nu există impact bugetar. Banii aceia... vine domnul ministru cu ei de acasă, nu?

Eugen Nicolicea Deci aţi depăşit timpul cu un minut şi jumătate.

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, În concluzie...

Eugen Nicolicea Vă rog să limitaţi.

Dan Vîlceanu În concluzie, vreau să vă spun următorul lucru. Partidul Naţional Liberal se opune acestui demers al dumneavoastră de a minţi oamenii încontinuu şi vom vota împotriva acestui proiect de lege.

Eugen Nicolicea Da. Domnul Seidler Cristian, din partea Grupului USR.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Acest proiect de lege este în procedură de urgenţă la Camera Deputaţilor de 6 luni. Probabil şi pentru acest lucru tot Iohannis va fi de vină. Sau "Serviciile". Sau "statul paralel". Sau oricine altcineva decât majoritatea guvernamentală. Pentru că PSDragnea-ALDE niciodată nu greşeşte. Dar iată că de fapt modificăm Legea salarizării. De un an şi jumătate a intrat în vigoare şi aceasta va fi, ţineţi-vă bine, a 10-a modificare. Pe tehnică legislativă, vreau să ştiţi că amendamentele la această lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă le-am văzut prima dată ieri, în cadrul comisiei. De 6 luni de zile acest proiect de lege este în procedură de urgenţă şi abia ieri s-au putut vedea pe ecran. Şi a trebuit să votăm imediat. Acesta este respectul pe care îl acordaţi salarizării în domeniul public. Reafirm, a 10-a oară modificăm această lege. Cine îşi asumă responsabilitatea politică pentru această zarvă de lege? S-o modifici de 10 ori într-un an şi jumătate este orice altceva decât responsabilitate fiscal-bugetară. Despre responsabilitate politică sau guvernamentală nici nu mai putem vorbi.

Eugen Nicolicea Domnul Pambuccian Varujan.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este exact ce nu-mi doream să se întâmple. Adică să ducem într-o zonă de război politic o chestiune care chiar este importantă şi care chiar trebuie rezolvată, şi care, din păcate, probabil că nu va fi rezolvată, pentru că fiecare o să stea în tranşeele lui. Şi ştim cum arată tranşeele. Eu vreau totuşi să pledez pentru rezolvarea problemei acesteia a biochimiştilor, chimiştilor, medicilor care... personalului care se ocupă de partea de laborator în zona medicală, din două motive. Unul care ţine de faptul că tehnologiile care încep să fie decisive în zona medicală, chiar în zona de tratament, vin din ce în ce mai mult din partea biochimiei, a biologiei celulare. Şi atunci e foarte important ca în unităţile sanitare să existe personal calificat care poate să susţină aceste noi tehnologii şi noi tehnici de tratament, care au apărut, şi care se dezvoltă, şi care vor deveni din ce în ce mai prezente în partea de tratament. Şi al doilea motiv, care este unul de ordin absolut pragmatic. Lucrurile acestea se vor întâmpla oricum, pentru că lumea în direcţia aceasta merge. Şi atunci, neavându-i în unităţile sanitare, îi vom avea în afara lor, la costuri mult mai mari. Şi nu ştiu dacă e bine. Aşa că rugămintea mea este să uităm o clipă că sunt două tabere care nu ştiu ce cred că o să rezolve luptându-se pe lucrurile acestea şi să încercăm să abordăm subiectul acesta absolut raţional. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Solomon.

Adrian Solomon În primul rând, stimaţi colegi, ceea ce facem astăzi poate fi a 10-a, a 11-a, a 20-a modificare. Este o lege foarte complexă pe care am elaborat-o împreună şi ştiţi prea bine că s-au făcut peste 80 de amendamente în Parlament. Aceste amendamente au fost calculate doar ca impact financiar, dar nu au fost făcute studii de caz pe fiecare categorie de personal în parte, pentru că nici nu era timpul necesar şi ştiţi prea bine că nici nu aveam capacitatea, noi, în Parlament, să facem lucrurile acestea. E vorba, în amendamentele admise, de 10 angajaţi ai expertizei criminologice sau criminalistice. Ce era să facem noi, când am elaborat legea, de unde să ştim noi că salariile lor în evoluţia aplicării legii vor avea de suferit sau nu, astfel încât să putem rezolva din start aceste lucruri? Doar aplicând o lege poţi să-ţi dai seama de ceea ce îi lipseşte şi poţi să faci reglajele fine. Tot în comisie, nu ştiam că medicii cercetători angajaţi în spitale sunt pe grila de la cercetare şi educaţie, şi nu pe grila de la sănătate. Şi am ajuns în situaţia ca 163 de medici cercetători din România să aibă salarii de 3.500 de lei, net, în condiţiile în care un medic rezident are de două ori mai mult. Şi atunci ce ar fi trebuit? Să-i lăsăm acolo, doar pentru că la un moment dat ei au optat, prin 2007, să fie pe grila de la cercetare? Uitând însă că pentru a ajunge medic cercetător trebuie să fii medic specialist. Prin urmare, ca să eliminăm şi această nedreptate, pentru această mică categorie de oameni, a trebuit să facem această modificare. Mai sunt reglaje legate de sporul de solicitare neuropsihică în învăţământ. S-a ajuns acum - pentru că Legea nr. 1 dă nişte definiţii, Legea nr. 153 lucrează cu alte definiţii - ca personal didactic de predare să nu fie considerat şi inspectorul, care este personal de îndrumare şi control, sau directorul unităţii şcolare, care este personal didactic de conducere, să nu primească acel spor, astfel încât nişte profesori gradul I să aibă mai mult decât directorul şcolii. Trebuie să reglăm lucrurile acestea? Eu cred că trebuie să le reglăm. Astfel încât tot ceea ce nemulţumeşte la nivelul de jos să poată fi astfel reparat. Celelalte nu sunt chestiuni foarte, ştiu eu, de fond, cum ar fi fost, să zicem, categoria biochimiştilor, care numără undeva la... cu tot cu personalul din laborator, undeva la 600.000 de oameni şi ar fi avut un impact deosebit. Dar dacă am fi adus din grila din 22, astăzi, ce ar fi zis kinetoterapeuţii? Ce ar fi zis brancardierii? Ce ar fi zis infirmierele? Deci, până una-alta, în Programul de guvernare şi în programul electoral noi am spus că vom mări salariile cu 100% pentru medici şi asistente. Toate celelalte categorii vor trebui, pe orizontală, să fie armonizate, astfel încât un profesor de biologie sau de chimie să nu aibă mai puţin decât un biolog dintr-o unitate sanitară. Trebuie să fim, până la urmă, nu doar pe verticală atenţi la această lege, să ne uităm pe toată orizontala pieţei muncii, care este influenţată de această lege. Vă rog să votaţi pentru a pune mai repede în aplicare aceste schimbări. Pentru oameni, nu pentru altcineva. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. O intervenţie pe procedură, vă rog.