18 martie 2019 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990 (Pl-x 440/2017). ( retrimisă comisiilor )

Eugen Nicolicea Dacă mai sunt şi alte propuneri? Vă rog.

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului retrimiterea la comisii pentru corelare legislativă a punctului 24 de pe ordinea de zi. Este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990; Pl-x 440/2017; termen - două săptămâni.

Eugen Nicolicea Da. Supun votului această propunere de scoatere din ordinea de zi şi retrimitere la comisii pentru două săptămâni. Vă rog să votaţi. Cu 129 de voturi pentru, 45 de voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată. Dacă mai există alte intervenţii? Nu mai există.