18 februarie 2019 – Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Eugen Nicolicea Avem un număr de 48 de deputaţi, majoritatea au depus interpelări scrise, de fapt toţi. Lista va fi publicată şi vor primi răspunsurile corecte în termen, sper eu, cât mai pe scurt. De asemenea, îi rog pe colegi să nu confunde întrebările cu interpelările. Este deosebire între ele şi nu cred că ar putea cineva să adreseze 19 interpelări. S-ar putea majoritatea să facă parte din categoria întrebărilor. Acestea fiind zise, declar şedinţa închisă. Ne vedem mâine. (Rumoare.) Dacă toată lumea le-a depus, nu văd rostul de ale citi. Mulţumesc frumos. După pauză

Eugen Nicolicea Bun! Vă rog să vă înscrieţi şi în ordiea înscrierii voi da cuvântul celor care doresc să susţină şi oral interpelarea, una dintre ele, pentru că sunt şi 7,8... 19 bucăţi de fiecare deputat. Domnul Ungureanu Emanuel-Dumitru.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimată doamnă ministru al sănătăţii, Interpelarea mea se referă la situaţia în care se află spitalul din judeţul Hunedoara, mai exact cele care sunt pe Valea Jiului. Zilele trecute am fost în vizită la Deva, am fost la Spitalul Judeţean, la Spitalul de copii. Acolo infrastructura este la pământ, au fost probleme foarte mari în zona de igienizare, la multe grupuri sanitare nu era nici săpun, nici dezinfectant, nici hârtie igienică, nici colac la WC, nici lumină. Rugămintea mea este să trimiteţi Corpul de Control, inclusiv la Spitalul de Urgenţă din Petroşani, pentru a putea verifica modalitatea în care s-au cheltuit banii pentru o construcţie care este abandonată de un an, din lipsa finanţării, pentru a vedea de ce aparatul CT se strică atât de des şi mentenanţa este atât de scumpă, atât la Spitalul din Deva, cât şi la cel din Petroşani. Un lucru foarte important - şi nu este un detaliu - la Spitalul din Petroşani, hrana este transportată printr-un subsol insalubru, unde sunt ţevi sparte, mirosul este insuportabil şi culoarul de transport al hranei este plin de jeg. Acesta este cuvântul care caracterizează majoritatea spitalelor din această zonă. Rugămintea mea este să verificaţi de ce la Spitalul din Deva nu avem un RMN, în spitalul de stat, care să fie în proprietatea Spitalului Judeţean. Acolo funcţionează un RMN al unei firme care a închiriat un spaţiu în acea zonă. În acelaşi timp, aparatul CT de la Spitalul din Deva se defectează foarte des, în beneficiul unui privat care are un CT într-un container în curtea acelui spital. O altă problemă foarte gravă - şi v-am sesizat-o şi atunci când aţi fost în comisie, pentru discutarea bugetului - este Secţia de Pneumologie din Deva. Clădirea, la propriu, se prăbuşeşte peste bolnavi şi peste medici. Acolo este nevoie de investiţii importante şi vă rog frumos să vă aplecaţi şi asupra unei chestiuni extrem de grave. Aparatura de la Radiologie de acolo are 42 de ani, iar medicii şi asistentele care lucrează nu sunt protejate de radiaţii... (I s-a întrerupt microfonul.)

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Timpul de 3 minute a expirat. (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Rugămintea mea este ca, prin mijloace pe care le aveţi la dispoziţie, prin Corpul de Control, să efectuaţi un control imediat la Spitalul din Deva, la cel din Petroşani, inclusiv la Spitalul de copii şi să luaţi măsurile necesare. Emanuel Ungureanu, deputat al USR.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Vlad Sergiu Cosmin. În ordinea înscrierii...

Sergiu Cosmin Vlad Interpelarea este adresată Ministerului Mediului, doamnei ministru Graţiela Leocadia Gavrilescu. Obiectul interpelării - problema gropii de gunoi ilegale din comuna Vârfurile din judeţul Arad. În comuna Vârfurile din judeţul Arad, pe locul fostei cariere de piatră şi foarte aproape de Gara Vârfurile, s-a format un depozit ilegal de gunoi, cu o întindere de peste un hectar. Problema este mul mai gravă, deoarece, periodic, acel depozit ilegal de gunoi este incendiat, iar fumul rezultat în urma acestei acţiuni poluează întreaga zonă, pe calea aerului. Este un focar de infecţie, aflat în apropierea locuinţelor, şi vă rugăm să dispuneţi un control care să verifice aceste aspecte şi să luaţi măsuri pentru reglementarea situaţiei. Ataşez aceste interpelări şi poze pe care le-am făcut personal, care vor demonstra situaţia deplorabilă pe care am găsit-o la faţa locului. Vă rog să dispuneţi ca răspunsul dumneavoastră să-mi fie trimis, oral şi scris, la adresele indicate. Cu deosebită consideraţie, Sergiu Vlad, deputat al USR. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei Daniel. Urmează domnul Duruş Vlad-Emanuel. Ca să nu ne mai încurcăm...

Andrei Daniel Gheorghe Bună seara, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Eu sunt cel cu 19 interpelări, dar vreau să vă spun că erau de fapt 20, şi, dintr-o eroare tehnică, una am înapoiat-o. Şi toate sunt interpelări, iar 9 întrebări. Sunt făcute după criterii regulamentare, amintite de dumneavoastră mai devreme. Aşadar, o interpelare adresată doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, prim-ministrul Guvernului României. Este un pic defazată, deoarece se referă la un eveniment din 10 ianuarie, dar eu cred că este în regulă oricând. Obiectul interpelării - "Intonarea Imnului de stat al României la ceremonia de preluare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene". Doamnă prim-ministru, Am luat act, cu stupefacţie, de ceea ce s-a întâmplat în data de 10 ianuarie, anul acesta, la Ateneul Român, în deschiderea ceremoniei de preluare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Imnul de stat al României a fost intonat cu încălcarea legii, prin nerespectarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice care prevăd că "(...) În interpretare vocală prescurtată, Imnul naţional al României se intonează potrivit textului şi partiturii prevăzute în Anexa nr. 3." Iar în Anexa nr. 3 sunt 4 strofe. Eu o să o spun doar pe ultima, care nu a fost intonată. Preoţi, cu crucea-n frunte! Căci oastea e creştină, Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pământ! Celelalte 3 strofe au fost intonate, cu excepţia acesteia. Acest fapt este de o gravitate excepţională. Într-un moment deosebit pentru statul român, reprezentanţii săi au încălcat o lege în vigoare, au nesocotit istoria, tradiţiile şi valorile creştine ale unui popor întreg şi au dezgropat şi îngropat, fără cruce la cap, zeci de mii de eroi şi de martiri, o impietate grosolană, strigătoare la cer, o ruşine fără margini. În acest context, vă solicit să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: Încă o dată, ţin să protestez faţă de o asemenea grosolănie şi impietate. Înaintaşii noştri se răscolesc în mormânt. Un popor creştin şi demn a fost făcut de ruşine de conducătorii săi vremelnici. Solicit răspuns verbal şi scris. Daniel Gheorghe, deputat al Partidului Naţional Liberal. Vă mulţumesc. M-am încadrat...

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. V-aţi încadrat şi în timp. Ţin să vă reamintesc art. 201 - Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul acestora, fără nicio dezvoltare. Interpelările formulate de către deputaţi sunt depuse la Secretariatul desemnat al Camerei Deputaţilor, de Grupul parlamentar din care fac parte aceştia. Deci, aceasta ca să vedeţi deosebirea faţă de întrebări. Prin interpelare se înţelege o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar, de unul sau mai mulţi deputaţi care solicită explicaţii asupra politicii Guvernului, deci nu asupra unui incident, în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe. Art. 202 alin. (4) - În şedinţa consacrată dezbaterii interpelărilor, un grup parlamentar nu poate prezenta mai mult de o interpelare. Prin prezentare nu înseamnă dezvoltare. Deci toate aceste interpelări de la Grupul PNL - aveţi aşa: una, două, patru, cinci, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece şi cu nouăsprezece, treizeci şi două şi cu trei, treizeci şi cinci. (Vociferări.) Auziţi, haideţi să nu ne mai contrazicem... v-am citit din Regulament, da? Prezentarea, după cum am citit la art. 201, fără nicio dezvoltare, interpelările sunt depuse la secretariat de către deputaţii din Grupul din care fac parte. Deci, aceasta înseamnă prezentarea. Ceea ce faceţi dumneavoastră aici se numeşte dezvoltarea interpelării. Singura deosebire în textul pe care îl aveţi între întrebare şi interpelare este că aveţi dreptul la 3 minute în dezvoltare, faţă de două minute dincolo. Şi, de aceea, foarte multor deputaţi li s-a părut mai pompos să spună interpelare. În realitate, majoritatea colegilor fac întrebări, şi nu interpelări. Dar aceasta a fost o chestiune, pentru că m-aţi întrebat. Da? Vă rog, domnule Duruş Vlad-Emanuel, din partea Grupului USR.

Vlad-Emanuel Duruş Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată ministrului apelor şi pădurilor şi abordează problema porcilor mistreţi care devastează culturile agricole. Această problemă este una încă nerezolvată în România, deşi există aproape zilnic semnale legate de pagubele pe care le provoacă aceste animale în culturi. Judeţul Maramureş este unul dintre judeţele cele mai grav lovite. S-a ajuns în situaţia ca mii de hectare de teren agricol să rămână neutilizate în judeţ. Oamenii nu mai cheltuiesc bani pe arat, pentru că investesc degeaba. Mistreţii le distrug culturile aproape în totalitate. În Maramureş, aşa cum spuneam, localităţile din zona Codrului, sau de pe Lunca Someşului, sau din Depresiunea Lăpuş sunt cele mai expuse. În urmă cu câteva zile, un memoriu al locuitorilor din Vălenii Lăpuşului, pe tema distrugerilor provocate de mistreţi, a fost înregistrat la Prefectura judeţului. Mii de plângeri sunt la primăriile din toate zonele judeţului, proprietarii de terenuri simţind că sunt abandonaţi de cei care ar trebui să le rezolve problema. Aşadar, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi la următoarele solicitări: numărul de mistreţi, aşa cum rezultă din evidenţele ITRSV; fondurile de vânătoare din judeţul Maramureş, în care numărul de mistreţi este peste cel prevăzut de lege; cum explicaţi distrugerile mari produse de mistreţi în judeţul Maramureş; câte dosare pentru despăgubiri aveţi, din acest judeţ - data cea mai veche şi suma totală solicitată de păgubiţi - şi pentru câte dintre acestea s-au efectuat plăţi; precum şi câte dintre solicitările venite din judeţul Maramureş au fost respinse şi care sunt motivele invocate. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Lovin Dumitru, de la ALDE.

Dumitru Lovin Mulţumesc. Interpelarea este adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul interimar al transporturilor. Obiectul interpelării - "Centura ocolitoare a municipiului Drăgăşani." Doamnă ministru, În anul 2016, autorităţile centrale şi locale au anunţat lansarea unui Proiect privind construcţia unei Şosele de centură ocolitoare a municipiului Drăgăşani, pe partea de este, peste Râul Olt, cu intrare prin zona Băiceşti dinspre sud şi ieşirea pe strada Hidrocentralei, la nord către Prundeni. Conform informaţiilor date publicităţii la acest moment, această legătură rutieră extrem de importantă, nu doar pentru oraşul dintre vii, ci pentru întreaga regiune, urma să aibă aproximativ 8 kilometri. De asemenea, se vehiculează ideea că la ora actuală ar fi realizat studiul de fezabilitate şi ar exista chiar şi estimări ale costurilor investiţiilor. Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi stadiul acestui proiect. De ce nu este continuat, ce efort financiar presupune, ce surse de finanţare ar putea fi folosite şi în ce orizont de timp credeţi că ar putea fi demarat? În concluzie, doamnă ministru, vă rog să îmi precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc. Cu deosebită consideraţie.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Codreanu Constantin, PMP.

Constantin Codreanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte, inclusiv pentru acele precizări privind diferenţa dintre o interpelare şi o întrebare. Îmi propun ca pe viitor să fiu mult mai atent atunci când vine vorba de a le separa. În interpelarea parlamentară, cel puţin aşa cum i-am zis eu astăzi, adresată domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul afacerilor externe, fac referire la un incident care a avut loc în Italia, mai exact la decizia autorităţilor italiene, de a expulza un cetăţean român din Italia, doamna Mădălina Gavrilescu. Mai exact, pe 15 ianuarie 2019, doamna Gavrilescu, originară din Craiova şi stabilită de 10 ani în Italia, activistă a Mişcării "Dreptul la locuinţă", a fost notificată asupra unei decizii de expulzare emise de Prefectura din Roma, cu interdicţia de a intra timp de 5 ani în Italia. Motivul invocat pentru expulzare este "lipsa de integrare socială a doamnei Gavrilescu", iar decizia vizează "îndepărtarea de pe teritoriul naţional, din motive de securitate neimperative." Interpelarea conţine şi câteva relatări din presa din Italia, precum şi punctul de vedere al doamnei Gavrilescu. Eu aş vrea să închei, adresând 3 întrebări, ministrului afacerilor externe, şi anume: Vă mulţumesc. Deputat Constantin Codreanu, diaspora, PMP.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Constat că nu mai sunt vorbitori, cei care au dorit să susţină. Vă mulţumesc pentru intervenţii. Ne revedem mâine la comisii şi poimâine la plen, ca să fac precizarea exact aşa cum trebuie. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,06.