17 decembrie 2018 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2019.

Cătălin Drulă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al ANCOM. În conformitate cu prevederile art. 14 din ordonanţa de urgenţă, Comisia pentru tehnologia informaţiei din Camera Deputaţilor, respectiv Comisia economică din Senat au fost sesizate de către cele două Birouri permanente în şedinţa din 14 decembrie şi au dezbătut acest proiect de buget. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin, în principal, din tariful de monitorizare... scuze, în principal, din tariful de utilizare a spectrului. Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele financiare. La venituri sunt 374 de milioane de lei, la cheltuieli sunt 295. Astfel, există un excedent de 79 de milioane de lei. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului celor două Camere aprobarea acestui buget în forma prezentată de ANCOM. Proiectul de hotărâre care este supus Parlamentului este afişat, îl aveţi. Vă rog să-mi permiteţi să am şi intervenţia grupului în acest moment..., la dezbateri generale.

Cătălin Drulă Vom vota împotriva acestui buget. Sunt prevăzute... E prevăzută o creştere de 47% la cheltuielile de personal. Dacă execuţia bugetară a fost de 100 de milioane în 2018, pentru anul viitor este de 150 de milioane, deci e o creştere de 50 de milioane de lei. De asemenea, este o creştere de la câteva sute de mii de lei la 11 milioane pentru cheltuieli de publicitate. Nu este prevăzută acolo pentru că Guvernul trenează cumpărarea unui sediu, astfel că ANCOM plăteşte 11 milioane pe an chirie. Sunt destule motive pentru a ne da... pentru a nu vota acest buget, aşa că Grupul USR va vota împotrivă. Mulţumesc.

Pavel Popescu Mulţumesc. Domnule preşedinte, mulţumesc. E comisia mea de specialitate şi reprezint Partidul Naţional Liberal, care va vota astăzi împotriva acestui buget din considerente pur tehnice. Este un buget care a crescut doar la personal cu peste 33%. Vreau să vă anunţ că ne-a apărut de-abia astăzi bugetul în faţa ochilor şi... Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui buget. Mulţumesc.