13 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (PL-x 507/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Suntem la poziţia 22. 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil; PL-x 507/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte. Din partea comisiei sesizate în fond dacă...? Vă rog.

Florinel Stancu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Consiliul Economic şi Social avizează nefavorabil actul normativ. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 octombrie 2018. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2018 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Este necesară o îndreptare a unei erori materiale, respectiv, la titlul legii se va citi: "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi privind modificarea altor acte normative". Necesitatea promovării acestui act normativ rezultă din faptul că este vitală menţinerea gradului de siguranţă în funcţionarea acestor instalaţii şi continuitatea controlului statului asupra verificărilor din domeniul instalaţiilor sub presiune şi al instalaţiilor de ridicat. La acest proiect de lege şi-au adus aportul, în strânsă legătură, Ministerul Economiei, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, ISCIR - în calitate de autoritate şi reglementator, CNCIR - compania desemnată, în numele statului român, să efectueze verificările tehnice ale instalaţiilor şi echipamentelor ce prezintă un grad ridicat de periculozitate, precum şi asociaţia de profil din acest domeniu - ASPIR, prin amendamentele depuse la comisia de specialitate de la Senat. Menţionăm faptul că CNCIR SA efectuează verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în vederea autorizării/funcţionării pentru aproximativ 20% din echipamentele din domeniul instalaţiilor sub presiune şi al instalaţiilor de ridicat. Aproximativ 20% din echipamentele din domeniu sunt cele cu un grad ridicat de pericol în funcţionare, iar efectuarea unor verificări tehnice neconforme ar fi de natură să pericliteze siguranţa, viaţa cetăţenilor şi mediul înconjurător. În funcţie de locul amplasării acestor instalaţii/echipamente, consecinţele pot fi de o gravitate deosebită. De aceea, le mulţumesc tuturor, în special colegilor de la Comisia pentru industrii şi servicii, pentru susţinere şi implicare. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul, în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Practic, prin acest proiect de lege, ce faceţi este că stabiliţi atribuţiile unei companii de stat, şi anume, CNCIR, prin lege. Companie care a fost înfiinţată prin hotărâre de Guvern, în 2010. Această lege este profund neconstituţională, pentru că modificaţi o normă secundară prin legislaţie primară. Acest argument a fost adus şi în comisie, însă colegii n-au dorit să-l asculte. Şi ceea ce mai faceţi astăzi este că modificaţi acest SA prin lege. Şi ca să înţelegeţi mai bine ce înseamnă asta - e ca şi când Parlamentul României ar stabili prin lege ca, eu ştiu, McDonald's să dea servicii de catering atât în Camera Deputaţilor, cât şi în Senat. Deci acest lucru nu puteţi să-l faceţi prin lege - aţi fi putut cel mult să-l faceţi printr-un HG -, ceea ce o face profund neconstituţională. Înrădăcinaţi monopolul de stat pe anumite activităţi şi totodată daţi liber la numirile politice în această companie. Am întrebat, în cadrul comisiei, dacă a fost cineva recrutat prin OUG care stabileşte regulile guvernanţei corporative. Răspunsul a fost negativ. Şi de ce faceţi acest lucru? Pentru că CNCIR este inclusă în Fondul Suveran. Acel Fond Suveran care a fost respins de Curtea Constituţională şi pe care acum vă chinuiţi să-l înfiinţaţi prin HG şi nu reuşiţi. Însă, dacă veţi reuşi, veţi avea o companie foarte profitabilă, o adevărată vacă de muls în acest Fond Suveran. USR va vota împotriva acestui proiect de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Aveţi amendamente? Ca să ştim, să nu... Nu. Domnul Popescu Virgil-Daniel, PNL. Se pregăteşte domnul Dobrovici-Bacalbaşa.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest proiect de lege. Este un proiect de lege care aduce clarificări în acest domeniu şi stabileşte o dată pentru totdeauna care sunt activităţile monopolului de stat, monopol în domeniul siguranţei naţionale, acolo unde statul îşi exercită acest monopol prin Compania Naţională CNCIR. De aceea, PNL susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Dobrovici-Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Domnule preşedinte de şedinţă, Domnilor colegi, Pe lumea asta există multe vaci, cum spune doamna, s-ar putea să fie şi vaci de muls. Însă întrucât eu nu sunt bou şi, ca vechi doctor de urgenţă, aş vrea să explic ce înseamnă ceea ce ni s-a propus să votăm acum cu ISCIR.

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, domnule Dobrovici, nu sunteţi la obiect.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Nu, nu... cu ISCIR.

Eugen Nicolicea Vă rog.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Cu...

Eugen Nicolicea Reveniţi la subiect.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Este de fapt o asigurare că atunci când ne suim în lift nu ne prăbuşim, pentru că sunt diverse companii care îl întreţin şi care n-au responsabilitate. Deci centralizarea controlului şi răspunderii pentru nişte instalaţii industriale cu risc este o faptă de interes naţional major şi care necesită un monopol bine controlat. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Mulţumesc. În urma acestor clarificări, trecem la dezbaterea proiectului de lege. Am înţeles, din partea iniţiatorului sau a reprezentantului comisiei, că s-a propus o modificare a titlului. Vă rog să o recitiţi, ca să ştie toţi colegii ce votează.

Florinel Stancu Deci, am spus, este necesară o îndreptare a unei erori materiale, respectiv, la titlul legii se va citi: "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi privind modificarea altor acte normative".

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră această modificare. 61 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 35 de abţineri. Cu majoritate de voturi, titlul modificat a fost aprobat. Există 23 de amendamente admise, nu există amendamente respinse. Supun votului dumneavoastră amendamentele admise de la poziţiile 1-11. 79 de voturi pentru, un vot împotrivă, 18 abţineri. Cu majoritate de voturi, amendamentele de la poziţiile 1-11 au fost aprobate. Supun votului dumneavoastră amendamentele de la poziţia 12 până la poziţia 23, inclusiv. Vă rog să votaţi. 80 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 22 de abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, au fost adoptate amendamentele pe care le-am enumerat. Rămâne pentru şedinţa de vot final. Bun. Ţinând cont de ora înaintată, declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,58.