13 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (PL-x 549/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Punctul 20, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; PL-x 549/2018; lege ordinară, adoptată de Senat. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Dau cuvântul reprezentantului comisiei, să susţină raportul.

Dumitru Lupescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 15 octombrie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia elicopterelor uşoare, medii/grele, precum şi a simulatoarelor de zbor pentru IGSU al Ministerului Afacerilor Interne, destinate executării misiunilor în situaţii de urgenţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În urma dezbaterilor din şedinţa din 30 octombrie 2018, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Reprezentantul Guvernului României.

Eugen Nicolicea Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte. Nu doreşte nimeni. Potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Nefiind, rămâne pentru şedinţa de vot final.